Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Begindatum periode van het rechtDebut_Droit 01/01/2020 - ∞
Begindatum periode van het rechtDebut_Droit 01/01/2020 - ∞
Betalingsmaandmois_ann_paiemt 01/01/2020 - ∞
Einddatum periode van het rechtfin_droit 01/01/2020 - ∞
Einddatum periode van het rechtFin_Droit 01/01/2020 - ∞
Hoedanigheid van de bijslagtrekkende 1alloc1_statut 01/01/2020 - ∞
Hoedanigheid van de bijslagtrekkende 2alloc2_statut 01/01/2020 - ∞
INSZ begunstigdeinsz_alloc 01/01/2020 - ∞
INSZ van de bijslagtrekkende 1insz_alloc1 01/01/2020 - ∞
INSZ van de bijslagtrekkende 1INSZ_alloc1 01/01/2020 - ∞
INSZ van de bijslagtrekkende 2insz_alloc2 01/01/2020 - ∞
INSZ van de bijslagtrekkende 2INSZ_alloc2 01/01/2020 - ∞
INSZ van het rechtgevend kindinsz_child 01/01/2020 - ∞
INSZ van het rechtgevend kindINSZ_child 01/01/2020 - ∞
Montant théorique de la prime d'adoption (nouveau modèle)mtt_prime_adoption_14b 01/01/2020 - ∞
Oud of nieuw stelselold_new_syst 01/01/2020 - ∞
ReferentiejaarAnnee_Ref 01/01/2020 - ∞
Referentiemaandmois_ann_droit 01/01/2020 - ∞
Referentiemaandrefmois 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag in het kader van bilaterale overeenkomsten (nieuwe stelsel)mtt_spécifique_9b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag in het kader van bilaterale overeenkomsten (oude stelsel)mtt_specifique_5a 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de adoptiepremie (nieuw model)mtt_prime_adoption_14b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de adoptiepremie (oud model)mtt_prime_adoption_11a 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de geboortepremie (nieuw model)mtt_prime_naissance_13b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de invaliditeitstoeslag (oude stelsel)mtt_inval_4a 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de jaarlijkse leeftijdstoeslag (oud model)mtt_supp_age annuel_10a 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de maandelijkse leeftijdstoeslag (oud model)Mtt_Supp_age_mensuel_9A 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de schoolbonus (nieuw model)mtt_prime_rentree_12b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de sociale toeslag (oude stelsel)mtt_supp_soc_3a 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de tegemoetkoming voor personen met een handicap (oude stelsel)Mtt_+25ans_7A 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de toeslag - persoon met handicap in het gezin (nieuw model)mtt_supp_hand_7b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de toeslag eenoudergezinnen met laag/gemiddeld inkomen (nieuw model)mtt_supp_mono_5b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de toeslag grote gezinnen met laag/gemiddeld inkomen (nieuw model)mtt_supp_nombr_4b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de toeslag invaliditeit en laag inkomen (nieuw model)mtt_supp_inval_6b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de toeslag voor een kind met een aandoening (nieuw model)mtt_supp_affection_10b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de toeslag voor een kind met een aandoening (oud model)mtt_supp_affection_6a 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de toeslag voor lage en middeninkomens (nieuw model)mtt_supp_soc_3b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van de wezentoeslag van een ouder (nieuw model)mtt_supp_orph_8b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van het basisbedragmtt_base_1a 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van het basistarief (nieuw stelsel)mtt_base_1b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van het forfait voor een pleegkind (nieuw model)mtt_enfant_place_11b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag van het forfait voor een pleegkind (oude stelsel)Mtt_Enf_Place_8A 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag voor een wees (nieuw stelsel)mtt_base_orphelin_2b 01/01/2020 - ∞
Theoretisch bedrag voor een wees (oude stelsel)mtt_orphelin_2a 01/01/2020 - ∞
Theoretisch totaalbedragPaiemt_théorique 01/01/2020 - ∞
Uitbetaald bedragpaiemt_reel 01/01/2020 - ∞