Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Aanduiding annuleringStatus 01/01/2010 - ∞
Aanduiding annuleringStatus 01/01/2010 - ∞
Aanduiding instellingAFInstitutionType 01/01/2022 - 31/12/2023
Aanduiding instellingCAFInstitutionType 01/01/2021 - ∞
Aanduiding instellingCmAFInstitutionType 01/01/2022 - ∞
Aanduiding instellingTFInstitutionType 01/01/2017 - 31/12/2021
Aanduiding instellingAFInstitutionType 01/01/2021 - ∞
Aanduiding instellingInstitutionType 01/01/2017 - 31/12/2021
Aanduiding instellingInstitutionType 01/01/2017 - 31/12/2021
Aanduiding interimInterim 01/01/2010 - ∞
Aanduiding interimInterim 01/01/2010 - ∞
Aantal vakantiedagen arbeidersJrsvac 01/01/2003 - 31/12/2016
Aantal vakantiedagen arbeidersJrsvac 01/01/2017 - ∞
Aantal vakantiedagen arbeidersJrsvac 01/01/2022 - 31/12/2023
ArbeidersstatutenWorkerstatus 01/01/2004 - 31/12/2016
ArbeidersstatutenWorkerstatus 01/01/2017 - ∞
BedragMntded 01/01/2003 - 31/12/2016
BedragMntded 01/01/2017 - ∞
BedragMntded 01/01/1997 - 31/12/2002
BedragMntded_p 01/01/2003 - 31/03/2008
BedragMntded 01/01/2022 - 31/12/2023
Bedrag bijzondere bijdrageCotspe 01/01/2003 - 31/12/2016
Bedrag bijzondere bijdrageCotspe 01/01/2017 - ∞
Bedrag bijzondere bijdrageCotspe 01/01/2022 - 31/12/2023
Bedrag van de bijdrageverminderingDeductionamount 01/01/2003 - 31/12/2016
Bedrag van de bijdrageverminderingDeductionamount 01/01/2017 - ∞
Bedrag voordeelVehsoc 01/01/2003 - 31/12/2016
Bedrag voordeelVehsoc 01/01/2017 - ∞
Bedrag voordeelVehsoc 01/01/2022 - 31/12/2023
Begindatum tewerkstellingBegindatum_activiteit 01/01/2010 - ∞
Begindatum tewerkstellingBegindatum_activiteit 01/01/2010 - ∞
Begindatum tewerkstellingDate_de_debut_de_mission 01/01/2007 - ∞
Begindatum tewerkstellingDate_de_debut_de_mission 01/01/2007 - ∞
BelangrijkheidscodeCodimp 01/01/1997 - 31/12/2002
BelangrijkheidscodeCodimp 01/01/2003 - 31/12/2016
BelangrijkheidscodeCodimp 01/01/2017 - ∞
BelangrijkheidscodeCodimp 01/01/2022 - 31/12/2023
Belangrijkheidscode LocalUnitDimEtab 01/04/2007 - 31/12/2016
Belangrijkheidscode LocalUnitDimEtab 01/01/2017 - ∞
Berekeningsbasis bijdrageContributioncalculationbasis 01/01/2006 - 31/12/2016
Berekeningsbasis bijdrageContributioncalculationbasis 01/01/2017 - ∞
Berekeningsbasis bijdrageverminderingDeductionCalculationBasis 01/01/2003 - 31/12/2016
Berekeningsbasis bijdrageverminderingDeductionCalculationBasis 01/01/2017 - ∞
Bijdrage begeleiding werklozenCotach 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage bestemd voor de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van de risicogroepenCotfor 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage educatief verlofCotedu 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage Fonds Sluiting OndernemingenCotffe 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage Fonds voor BestaanszekerheidCotfse 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage kinderopvangCotacc 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage op geaggregeerd dubbel vakantiegeldMcotdpv 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage tijdelijke werkloosheidCotcht 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage werkloosheid van 1,60%Cotm_s 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdragebedragcontributionamount 01/01/2006 - 31/12/2016
Bijdragebedragcontributionamount 01/01/2017 - ∞
BijdragebedragContributionamount 01/01/2006 - 31/12/2016
BijdragebedragContributionamount 01/01/2017 - ∞
BijdragecodeContributioncode 01/01/2006 - 31/12/2016
Bijdragecodecontributioncode 01/01/2006 - 31/12/2016
BijdragecodeContributioncode 01/01/2017 - ∞
Bijdragecodecontributioncode 01/01/2017 - ∞
Bijdragevoet Fonds voor BestaanszekerheidTaufse 01/01/1997 - 31/12/2002
Bijzondere bijdrageCotspe 01/01/1997 - 01/01/1997
Bijzondere RSZ-bijdrageCotons 01/01/2003 - 31/03/2008
Buitenlands BTW nummer werkgeverIdentificatienummer 01/01/2010 - ∞
Code bijzondere bijdrageCodons 01/01/1997 - 31/12/2002
Code bijzondere bijdrageCotons 01/01/2003 - 31/03/2008
Code Fonds voor Sluiting van OndernemingenCodffe 01/01/1997 - 31/12/2002
Code gelijkgestelde dagenCodasm 01/01/2003 - 31/12/2016
Code gelijkgestelde dagenCodasm 01/01/1997 - 31/12/2002
Code gelijkgestelde dagenCodasm 01/01/2022 - 31/12/2023
Code gelijkgestelde dagenCodasm 01/01/2017 - ∞
Codnace LocalUnitNaceEtab 01/01/2008 - 31/12/2016
Codnace LocalUnitNaceEtab 01/04/2007 - 31/12/2007
Codnace LocalUnitNaceEtab 01/01/2017 - ∞
Creatiedatum van een WABRO-dossierDossier_creation_date 01/01/2007 - ∞
Creatiedatum van een WABRO-dossierDossier_creation_date 01/01/2007 - ∞
CumulatieFictif 01/01/1997 - 31/12/2002
DagloonSaljrs 01/01/2017 - ∞
DagloonSaljrs 01/01/1997 - 31/12/2002
DagloonSaljrs 01/01/2003 - 31/12/2016
DagloonSaljrs 01/01/2022 - 31/12/2023
Datum laatste wijziging in het dossierDossier_last_modification_date 01/01/2007 - ∞
Datum laatste wijziging in het dossierDossier_last_modification_date 01/01/2007 - ∞
Datum van de meldingDatum_aflevering 01/01/2010 - ∞
Datum van de meldingDatum_aflevering 01/01/2010 - ∞
DeelstaatAdres_deelstaat 01/01/2010 - ∞
DeelstaatAdres_deelstaat 01/01/2010 - ∞
DetacheringsplaatsDetacheringsplaats_ID 01/01/2010 - ∞
DetacheringsplaatsDetacheringsplaats_ID 01/01/2010 - ∞
DossiernummerDOSSIER_WABRO 01/01/2007 - ∞
DossiernummerDOSSIER_ADABAS 01/01/2007 - ∞
Dubbel vakantiegeldPecvac 01/01/1997 - 31/12/2002
Duur van de detacheringDuurDetachering 01/01/2010 - ∞
Duur van de detacheringDuurDetachering 01/01/2010 - ∞
Einddatum tewerkstellingEinddatum_activiteit 01/01/2010 - ∞
Einddatum tewerkstellingEinddatum_activiteit 01/01/2010 - ∞
Einddatum tewerkstellingDate_de_fin_de_mission 01/01/2007 - ∞
Einddatum tewerkstellingDate_de_fin_de_mission 01/01/2007 - ∞
Enkelvoudig vertrekvakantiegeldPecvaconleave 01/01/2017 - ∞
Enkelvoudig vertrekvakantiegeldPecvaconleave 01/01/2022 - 31/12/2023
Erkenningsnummer wervingsbureau BrusselWervingsbureau_BR 01/01/2010 - ∞
Erkenningsnummer wervingsbureau VlaanderenWervingsbureau_VL 01/01/2010 - ∞
Erkenningsnummer wervingsbureau WalloniëWervingsbureau_WAL 01/01/2010 - ∞
Extra horecaExtraHoreca 01/01/2004 - 31/12/2016
Extra horecaExtraHoreca 01/01/2017 - ∞
FEEN nummerFEE_REG_NUM 01/01/2007 - ∞
FEEN nummerFEE_REG_NUM 01/01/2007 - ∞
FGTypeFGType 01/01/2016 - 31/12/2016
FGTypeFGType 01/01/2017 - ∞
Fictieve Nace-codeNaceFictEtab 01/01/2008 - 31/12/2016
Fictieve Nace-codeNaceFictEtab 01/01/2017 - ∞
Fictieve Nace-codeNaceFictEtab 01/04/2007 - 31/12/2007
ForfaitloonSalfor 01/01/2003 - 31/12/2016
ForfaitloonSalfor 01/01/2017 - ∞
ForfaitloonSalfor 01/01/1997 - 31/12/2002
ForfaitloonSalfor 01/01/2022 - 31/12/2023
Geaggregeerd dubbel vakantiegeldMpecvac 01/01/2003 - 31/03/2008
GeboortedatumGeboortedatum 01/01/2010 - ∞
Geboortedatum van de werknemerAge_birthdate 01/01/2007 - ∞
Geboortedatum van de werknemerAge_birthdate 01/01/2007 - ∞
Gelijkgestelde dagenJrsasm 01/01/2003 - 31/12/2016
Gelijkgestelde dagenJrsasm 01/01/2017 - ∞
Gelijkgestelde dagenJrsasm 01/01/1997 - 31/12/2002
Gelijkgestelde dagenJrsasm 01/01/2022 - 31/12/2023
GemeenteAdres_plaats 01/01/2010 - ∞
GemeenteAdres_plaats 01/01/2010 - ∞
GemeenteAdres_plaats 01/01/2010 - ∞
GemeenteAdres_plaats 01/01/2010 - ∞
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheidInsAdmLocalUnit 01/07/2014 - 31/12/2016
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheidInsAdmLocalUnit 01/10/2014 - 31/12/2016
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheidInsEtab 01/04/2007 - 31/12/2016
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheidInsAdmLocalUnit 01/01/2022 - 31/12/2023
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheidInsAdmLocalUnit 01/01/2017 - ∞
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheidInsEtab 01/01/2017 - ∞
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheidInsAdmLocalUnit 01/01/2017 - ∞
GeslachtGeslacht 01/01/2010 - ∞
GeslachtSexe 01/01/2007 - ∞
GeslachtSexe 01/01/2007 - ∞
Gewest van de LocalUnitRegEtab 01/04/2007 - 31/12/2016
Gewest van de LocalUnitRegEtab 01/01/2017 - ∞
Gewone bezoldigingSal100 01/01/2003 - 31/12/2016
Gewone bezoldigingSal100 01/01/2017 - ∞
Gewone bezoldigingSal100 01/01/1997 - 31/12/2002
Gewone bezoldigingSal100 01/01/2022 - 31/12/2023
Grootte van de werkgeverDim_matr 01/01/2022 - 31/12/2023
Grootte van de werkgeverDim_matr 01/03/2020 - 29/02/2024
HoofdprestatiePp_rrn 01/01/2003 - 31/12/2016
HoofdprestatiePp_rrn 01/01/2017 - ∞
HoofdprestatiePp_rrn 01/01/1997 - 31/12/2002
HoofdprestatiePp_rrn 01/01/2022 - 31/12/2023
Hoofdprestatie per instellingPp_rrn_inst 01/01/2017 - ∞
Hoofdprestatie per werkgeverPp_rrnmc 01/01/2003 - 31/12/2016
Hoofdprestatie per werkgeverPp_rrnmc 01/01/2017 - ∞
Hoofdprestatie per werkgeverPp_rrnmc 01/01/1997 - 31/12/2002
Hoofdprestatie per werkgeverPp_rrnmc 01/01/2022 - 31/12/2023
IdentificatienummerDnrtra 01/01/2003 - 31/12/2016
IdentificatienummerDnrtra 01/01/2017 - ∞
IdentificatienummerDnrtra 01/01/1997 - 31/12/2002
IdentificatienummerDnrtra 01/01/2022 - 31/12/2023
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/1997 - 31/12/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer lokale vestigingseenheidAdmLocalUnitID 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer lokale vestigingseenheidLuEtab 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer lokale vestigingseenheidLuEtab 01/10/2014 - 31/12/2016
Identificatienummer lokale vestigingseenheidAdmLocalUnitID 01/10/2014 - 31/12/2016
Identificatienummer lokale vestigingseenheidWrLocalUnit 01/04/2007 - 30/06/2014
Identificatienummer van de buitenlandse werklplaatsREGISTRATION_NUMBER 01/01/2007 - ∞
Identificatienummer van de buitenlandse werklplaatsREGISTRATION_NUMBER 01/01/2007 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/2010 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/03/2020 - 29/02/2024
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/2022 - 31/12/2023
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/2007 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/2007 - ∞
Impact wijzigingen op niveau werkgeverDimChgLuEmp 01/04/2007 - 30/06/2016
Indicatorveld arbeidsprestatieR_exclus 01/01/2003 - 31/12/2016
Indicatorveld arbeidsprestatieR_exclus 01/01/1997 - 31/12/2002
Indicatorveld arbeidsprestatieR_exclus 01/01/2022 - 31/12/2023
Indicatorveld arbeidsprestatieR_exclus 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld bijschattingT_dnrb 01/01/2003 - 31/12/2016
Indicatorveld bijschattingT_dnrb 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld bijschattingT_dnrb 01/01/1997 - 31/12/2002
Indicatorveld bijschattingT_dnrb 01/01/2022 - 31/12/2023
Inrichtende machtPouorg 01/01/1997 - 31/12/2002
Inrichtende machtPouorg 01/01/2022 - 31/12/2023
Inrichtende machtPouorg 01/01/2003 - 31/12/2016
Inrichtende machtPouorg 01/01/2017 - ∞
Job dienstenchequesProximityJobs 01/01/2004 - 31/12/2016
Job dienstenchequesProximityJobs 01/01/2017 - ∞
KBO-nummerCompanyid 01/01/2003 - 31/12/2016
KBO-nummerCompanyid 01/01/2017 - ∞
KBO-nummerIdentificatienummer 01/01/2010 - ∞
KBO-nummerIdentificatienummer 01/01/2010 - ∞
KBO-nummercompanyid 01/01/2022 - 31/12/2023
KBO-nummerCompanyid 01/03/2020 - 29/02/2024
KBO-nummer werkgeverCOMPANY_ID_BY_REP 01/01/2007 - ∞
KBO-nummer werkgeverEMPLOYER_COMPANY_ID_BY_REP 01/01/2007 - ∞
KengetalCattra 01/01/2003 - 31/12/2016
KengetalCattra 01/01/2003 - 31/12/2016
KengetalCattra 01/01/2022 - 31/12/2023
KengetalCattra 01/01/1997 - 31/12/2002
KengetalCattra 01/01/2017 - ∞
KengetalCattra 01/01/2017 - ∞
KlantKlant_id 01/01/2010 - ∞
KlantKlant_ID 01/01/2010 - ∞
Klasse deeltijdsCatept 01/01/2003 - 31/12/2016
Klasse deeltijdsCatept 01/01/2017 - ∞
Klasse deeltijdsCatept 01/01/1997 - 31/12/2002
Klasse deeltijdsCatept 01/01/2022 - 31/12/2023
Klasse deeltijdsKlasse_tauxpt 01/01/2022 - 31/12/2023
LandAdres_land 01/01/2010 - ∞
LandAdres_land 01/01/2010 - ∞
LandAdres_land 01/01/2010 - ∞
LandAdres_land 01/01/2010 - ∞
Land van bestemmingPays_de_destination 01/01/2007 - ∞
Land van bestemmingPays_de_destination 01/01/2007 - ∞
LeerovereenkomstTypeOfApprenticeShip 01/01/2004 - 31/12/2016
LeerovereenkomstTypeOfApprenticeShip 01/01/2017 - ∞
LoonklasseSalcl_pt 01/01/2003 - 31/12/2016
LoonklasseSalcla 01/01/2003 - 31/12/2016
LoonklasseSalcl_pt 01/01/2017 - ∞
LoonklasseSalcla 01/01/2017 - ∞
LoonklasseSalcla 01/01/1997 - 31/12/2002
LoonklasseSalcl_pt 01/01/1997 - 31/12/2002
LoonklasseSalcla 01/01/2022 - 31/12/2023
LoonklasseSalcl_pt 01/01/2022 - 31/12/2023
MaatmanMaatman 01/01/2003 - 31/12/2016
MaatmanMaatman 01/01/2017 - ∞
MaatmanMaatman 01/01/2022 - 31/12/2023
Meta-informatie gedecentraliseerde werkgeverChgLuEmp 01/04/2007 - 30/06/2016
MunteenheidDevise 01/01/2003 - 31/12/2016
MunteenheidDevise 01/01/2017 - ∞
MunteenheidDevise 01/01/2003 - 31/12/2016
MunteenheidDevise 01/01/2017 - ∞
MunteenheidDevise 01/01/2003 - 31/12/2016
MunteenheidDevise 01/01/2017 - ∞
MunteenheidDevise 01/01/2017 - ∞
MunteenheidDevise 01/01/1997 - 31/12/2002
MunteenheidDevise 01/01/2022 - 31/12/2023
NACE-codeCodnac 01/01/2008 - 31/12/2016
NACE-codeCodnac 01/01/1997 - 31/12/2002
NACE-codeCodnac 01/01/2003 - 31/12/2007
NACE-codecodnac 01/01/2022 - 31/12/2023
Nace-codenacecode 01/03/2020 - 29/02/2024
NACE-codeCodnac 01/01/2017 - ∞
NacefictiefcodeCodn51 01/01/2008 - 31/12/2016
NacefictiefcodeCodn51 01/01/2017 - ∞
NacefictiefcodeCodn51 01/01/2003 - 31/12/2007
NacefictiefcodeCodn51 01/01/2022 - 31/12/2023
NationaliteitNationaliteit 01/01/2010 - ∞
Nationaliteit van de werknemerWORKER_NATIONALITY 01/01/2007 - ∞
Nationaliteit van de werknemerNATIONALITY 01/01/2007 - ∞
Normaal bezoldigde deeltijdse dagenJrsrem_p 01/01/2003 - 31/12/2016
Normaal bezoldigde deeltijdse dagenJrsrem_p 01/01/2017 - ∞
Normaal bezoldigde deeltijdse dagenJrsrem_p 01/01/1997 - 31/12/2002
Normaal bezoldigde deeltijdse dagenJrsrem_p 01/01/2022 - 31/12/2023
Normale bezoldigde voltijdse dagenJrsrem_f 01/01/2003 - 31/12/2016
Normale bezoldigde voltijdse dagenJrsrem_f 01/01/2017 - ∞
Normale bezoldigde voltijdse dagenJrsrem_f 01/01/1997 - 31/12/2002
Normale bezoldigde voltijdse dagenJrsrem_f 01/01/2022 - 31/12/2023
Notie artiestNotart 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie artiestNotart 01/01/2017 - ∞
Notie artiestNotart 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie artiestNotart 01/01/2022 - 31/12/2023
Notie bij tussenpozenNotint 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie bij tussenpozenNotint 01/01/2017 - ∞
Notie bij tussenpozenNotint 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie bij tussenpozenNotint 01/01/2022 - 31/12/2023
Notie Eerste WerkervaringscontractNot1ep 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie grensarbeiderNotfro 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie grensarbeiderNotfro 01/01/2017 - ∞
Notie grensarbeiderNotfro 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie grensarbeiderNotfro 01/01/2022 - 31/12/2023
Notie huisarbeidNotdom 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie huisarbeidNotdom 01/01/2017 - ∞
Notie huisarbeidNotdom 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie huisarbeidNotdom 01/01/2022 - 31/12/2023
Notie ingroeibaanNottre 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie interim onderwijsNotens 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie seizoensarbeidNotsai 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie seizoensarbeidNotsai 01/01/2017 - ∞
Notie seizoensarbeidNotsai 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie seizoensarbeidNotsai 01/01/2022 - 31/12/2023
Notie stagiairNotsta 01/01/1997 - 31/12/2002
Opgesplitste bijdrageDividedcontribution 01/01/2006 - 31/12/2016
Opgesplitste bijdrageDividedcontribution 01/01/2017 - ∞
Opgesplitste verminderingDividedDeduction 01/01/2003 - 31/12/2016
Opgesplitste verminderingDividedDeduction 01/01/2017 - ∞
Paritair ComitéNr_cp 01/01/2003 - 31/12/2016
Paritair Comiténr_pc 01/03/2020 - 29/02/2024
Paritair comitéNr_cp 01/01/2022 - 31/12/2023
Paritair ComitéNr_cp 01/01/2017 - ∞
Percentage deeltijdsTauxpt 01/01/2003 - 31/12/2016
Percentage deeltijdsTauxpt 01/01/2017 - ∞
Percentage deeltijdsTauxpt 01/01/1997 - 31/12/2002
Percentage deeltijdsTauxpt 01/01/2022 - 31/12/2023
Percentage Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagenTauxsa 01/01/2003 - 31/12/2016
Percentage Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagenTauxsa 01/01/2017 - ∞
Percentage Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagenTauxsa 01/01/2022 - 31/12/2023
Persoonlijke bijdrageCotper 01/01/2003 - 31/12/2016
Persoonlijke bijdrageCotper 01/01/2017 - ∞
Persoonlijke bijdrageCotper 01/01/1997 - 31/12/2002
Persoonlijke bijdrageCotper 01/01/2022 - 31/12/2023
PostcodeAdres_postcode 01/01/2010 - ∞
PostcodeAdres_postcode 01/01/2010 - ∞
PostcodeAdres_postcode 01/01/2010 - ∞
PostcodeAdres_postcode 01/01/2010 - ∞
Postcode buitenlandse werkplaatsPOSTAL_CODE 01/01/2007 - ∞
Postcode buitenlandse werkplaatsPOSTAL_CODE 01/01/2007 - ∞
PremiesPrimes 01/01/2003 - 31/12/2016
PremiesPrimes 01/01/2017 - ∞
PremiesPrimes 01/01/1997 - 31/12/2002
PremiesPrimes 01/01/2022 - 31/12/2023
PrestatietypeT_prest 01/01/2003 - 31/12/2016
PrestatietypeT_prest 01/01/2017 - ∞
PrestatietypeT_prest 01/01/1997 - 31/12/2002
PrestatietypeT_prest 01/01/2022 - 31/12/2023
RegimeRegime 01/01/2003 - 31/12/2016
RegimeRegime 01/01/2017 - ∞
RegimeRegime 01/01/2022 - 31/12/2023
RegionalisatiecodeCodreg 01/01/2017 - ∞
RegionalisatiecodeCodreg 01/01/2003 - 31/03/2014
RegionalisatiecodeCodreg 01/04/2014 - 31/12/2016
RegionalisatiecodeCodreg 01/01/1997 - 31/12/2002
RegionalisatiecodeCodreg 01/01/2022 - 31/12/2023
Regionalisatiecode LocalUnitCodRegEtab 01/04/2007 - 30/06/2016
RemAbsDays_div100RemAbsDays_div100 01/01/2011 - 31/12/2016
RemAbsDays_div100RemAbsDays_div100 01/01/2017 - ∞
RemAbsPayRemAbsPay 01/01/2011 - 31/12/2016
RemAbsPayRemAbsPay 01/01/2017 - ∞
RemAbsPayRemAbsPay 01/01/2022 - 31/12/2023
RSZ nummerNSSO_REG_NUM 01/01/2007 - ∞
RSZ nummerNSSO_REG_NUM 01/01/2007 - ∞
RSZPPO-aansluitingsnummerNOSSRegistrationNbr 01/01/2017 - ∞
RSZPPO-aansluitingsnummerNOSSRegistrationNbr 01/03/2020 - 29/02/2024
RSZPPO-aansluitingsnummerNOSSRegistrationNbr 01/01/2022 - 31/12/2023
SectorSecemp 01/01/2003 - 31/12/2016
SectorSecemp 01/01/1997 - 31/12/2002
SectorSecemp 01/01/2022 - 31/12/2023
SectorSector 01/01/2010 - ∞
SectorSector 01/01/2010 - ∞
SectorSecemp 01/01/2017 - ∞
Sector van de LocalUnitSectEtab 01/04/2007 - 31/12/2016
Sector van de LocalUnitSectEtab 01/01/2017 - ∞
Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigCotveh 01/01/2003 - 31/12/2004
StamnummerMatric 01/01/2003 - 31/12/2016
StamnummerMatric 01/01/2017 - ∞
StamnummerMatric 01/01/1997 - 31/12/2002
StamnummerMatric 01/01/2022 - 31/12/2023
Status van het dossierdossier_status 01/01/2007 - ∞
Status van het dossierdossier_status 01/01/2007 - ∞
StatuutStatut 01/01/2007 - ∞
StatuutStatut 01/01/2007 - ∞
Stelsels verminderde prestatiesReorgWorkregime 01/01/2004 - 31/12/2016
Stelsels verminderde prestatiesReorgWorkregime 01/01/2017 - ∞
TewerkstellingsmaatregelEmploymentpromotion 01/01/2004 - 31/12/2016
TewerkstellingsmaatregelEmploymentpromotion 01/01/2017 - ∞
Type detacheringsplaatsType 01/01/2010 - ∞
Type gedetacheerdeType 01/01/2010 - ∞
Type gedetacheerdeType 01/01/2010 - ∞
Type tewerkstellingsmaatregelEmploymentPromotionType 01/01/2004 - 31/12/2016
Type tewerkstellingsmaatregelEmploymentPromotionType 01/01/2017 - ∞
Type werknemerKindOfWorker 01/03/2020 - 29/02/2024
Uren deeltijdsHeurpt 01/01/2003 - 31/12/2016
Uren deeltijdsHeurpt 01/01/2017 - ∞
Uren deeltijdsHeurpt 01/01/1997 - 31/12/2002
Uren deeltijdsHeurpt 01/01/2022 - 31/12/2023
VerbrekingsvergoedingenPreavi 01/01/1997 - 31/12/2002
VerbrekingsvergoedingenPreavi 01/01/2022 - 31/12/2023
VerbrekingsvergoedingenPreavi 01/01/2017 - ∞
VerbrekingsvergoedingenPreavi 01/01/2003 - 31/12/2016
VerminderingscodeDeductioncode 01/01/2003 - 31/12/2016
VerminderingscodeCodred 01/01/1997 - 31/12/2002
VerminderingscodeDeductioncode 01/01/2017 - ∞
Vestigingsplaats WerkgeverInsemp 01/01/2003 - 31/12/2016
Vestigingsplaats WerkgeverInsemp 01/01/1997 - 31/12/2002
Vestigingsplaats WerkgeverInsemp 01/01/2022 - 31/12/2023
Vestigingsplaats WerkgeverInsemp 01/01/2017 - ∞
Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagenEqtpsp 01/01/2003 - 31/12/2016
Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagenEqtpsp 01/01/2017 - ∞
Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagenEqtpsp 01/01/1997 - 31/12/2002
Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagenEqtpsp 01/01/2022 - 31/12/2023
Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagenTauxaa 01/01/2003 - 31/12/2016
Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagenTauxaa 01/01/2017 - ∞
Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagenTauxaa 01/01/1997 - 31/12/2002
Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagenTauxaa 01/01/2022 - 31/12/2023
VooropzegJrspre 01/01/2003 - 31/12/2016
VooropzegJrspre 01/01/2017 - ∞
VooropzegJrspre 01/01/1997 - 31/12/2002
VooropzegJrspre 01/01/2022 - 31/12/2023
WachtloonSalatt 01/01/2003 - 31/12/2016
WachtloonSalatt 01/01/2017 - ∞
WachtloonSalatt 01/01/1997 - 31/12/2002
WachtloonSalatt 01/01/2022 - 31/12/2023
WerkgeverWerkgever_ID 01/01/2010 - ∞
WerkgeverWerkgever_ID 01/01/2010 - ∞
WerkgeverWerkgever_ID 01/01/2010 - ∞
WerkgeversbijdrageCotpat 01/01/2003 - 31/12/2016
WerkgeversbijdrageCotpat 01/01/2017 - ∞
WerkgeversbijdrageCotpat 01/01/1997 - 31/12/2002
WerkgeversbijdrageCotpat 01/01/2022 - 31/12/2023
WerkgeverskengetalEmployerclass 01/01/2003 - 31/03/2008
WerknemerWerknemer_ID 01/01/2010 - ∞
WerknemerWerknemer_ID 01/01/2010 - ∞
WerknemerWerknemer_ID 01/01/2010 - ∞
WerknemerscodeCodtra 01/01/2003 - 31/12/2016
WerknemerscodeCodtra 01/01/1997 - 31/12/2002
WerknemerscodeCodtra 01/01/2022 - 31/12/2023
WerknemerscodeCodtra 01/01/2017 - ∞
WerknemersklasseClatra 01/01/2003 - 31/12/2016
WerknemersklasseClatra 01/01/2017 - ∞
WerknemersklasseClatra 01/01/1997 - 31/12/2002
WerknemersklasseClatra 01/01/2022 - 31/12/2023
Werknemersklasse - vakantiestelselClaonv 01/01/2017 - ∞
Werknemersklasse - vakantiestelselClaonv 01/01/2022 - 31/12/2023
Werknemersklasse speciaalClatr2 01/01/1997 - 31/12/2002
Werknemersklasse speciaalClatr2 01/01/2022 - 31/12/2023
Werknemersklasse speciaalClatr2 01/01/2003 - 31/12/2016
Werknemersklasse speciaalClatr2 01/01/2017 - ∞