Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Aanduiding van het informatietypeformulier_type 01/01/2005 - ∞
AantalAantal 31/12/2008 - ∞
AantalAantal 31/12/1998 - ∞
Aantal registraties wettelijk samenwonenAantal 31/12/2014 - ∞
Begindatum van de tewerkstellingBegindatum 01/01/2005 - ∞
Begindatum van het wettelijk samenwonenBegindatum 31/12/2014 - ∞
Beroepencode van het RijksregisterCode_beroep_IT070 01/01/2005 - ∞
Burgerlijke staatBurgerlijke_staat 31/12/2008 - ∞
Code begin of stopzetting van het wettelijk samenwonenCode 31/12/2014 - ∞
Datum beslissingDatum_beslissing 31/12/2008 - ∞
Datum beslissing van grootouder 11Datum_beslissing_grootouder11 31/12/2008 - ∞
Datum beslissing van grootouder 12Datum_beslissing_grootouder12 31/12/2008 - ∞
Datum beslissing van grootouder 21Datum_beslissing_grootouder21 31/12/2008 - ∞
Datum beslissing van grootouder 22Datum_beslissing_grootouder22 31/12/2008 - ∞
Datum beslissing van ouder 1Datum_beslissing_ouder1 31/12/2008 - ∞
Datum beslissing van ouder 2Datum_beslissing_ouder2 31/12/2008 - ∞
Datum huidige nationaliteitDatum_huidige_natio 31/12/2008 - ∞
Datum huidige nationaliteit van grootouder 11Datum_huidige_natio_grootouder11 31/12/2008 - ∞
Datum huidige nationaliteit van grootouder 12Datum_huidige_natio_grootouder12 31/12/2008 - ∞
Datum huidige nationaliteit van grootouder 21Datum_huidige_natio_grootouder21 31/12/2008 - ∞
Datum huidige nationaliteit van grootouder 22Datum_huidige_natio_grootouder22 31/12/2008 - ∞
Datum huidige nationaliteit van ouder 1Datum_huidige_natio_ouder1 31/12/2008 - ∞
Datum huidige nationaliteit van ouder 2Datum_huidige_natio_ouder2 31/12/2008 - ∞
Datum IT202Datum_it202 31/12/2008 - ∞
Datum IT202 van grootouder 11Datum_it202_grootouder11 31/12/2008 - ∞
Datum IT202 van grootouder 12Datum_it202_grootouder12 31/12/2008 - ∞
Datum IT202 van grootouder 21Datum_it202_grootouder21 31/12/2008 - ∞
Datum IT202 van grootouder 22Datum_it202_grootouder22 31/12/2008 - ∞
Datum IT202 van ouder 1Datum_it202_ouder1 31/12/2008 - ∞
Datum IT202 van ouder 2Datum_it202_ouder2 31/12/2008 - ∞
Datum van schrapping uit de registers wegens einde functiesdatum_van_IT001_met_NIS_99993 01/01/2014 - ∞
Eerste nationaliteitEerste_natio 31/12/2008 - ∞
Eerste nationaliteit van grootouder 11Eerste_natio_grootouder11 31/12/2008 - ∞
Eerste nationaliteit van grootouder 12Eerste_natio_grootouder12 31/12/2008 - ∞
Eerste nationaliteit van grootouder 21Eerste_natio_grootouder21 31/12/2008 - ∞
Eerste nationaliteit van grootouder 22Eerste_natio_grootouder22 31/12/2008 - ∞
Eerste nationaliteit van ouder 1Eerste_natio_ouder1 31/12/2008 - ∞
Eerste nationaliteit van ouder 2Eerste_natio_ouder2 31/12/2008 - ∞
Einddatum van de tewerkstellingEinddatum 01/01/2005 - ∞
Einddatum van het wettelijk samenwonenEinddatum 31/12/2014 - ∞
GeboortedatumD_geboor 31/12/1998 - ∞
GeboorteplaatsGeboorteplaats 31/12/2008 - ∞
Geboorteplaats van grootouder 11Geboorteplaats_grootouder11 31/12/2008 - ∞
Geboorteplaats van grootouder 12Geboorteplaats_grootouder12 31/12/2008 - ∞
Geboorteplaats van grootouder 21Geboorteplaats_grootouder21 31/12/2008 - ∞
Geboorteplaats van grootouder 22Geboorteplaats_grootouder22 31/12/2008 - ∞
Geboorteplaats van ouder 1Geboorteplaats_ouder1 31/12/2008 - ∞
Geboorteplaats van ouder 2Geboorteplaats_ouder2 31/12/2008 - ∞
GeslachtGeslacht 31/12/1998 - ∞
Geslacht van de referentiepersoonGesl_ref 31/12/1998 - ∞
Huidige nationaliteitHuidige_natio 31/12/2008 - ∞
Huidige nationaliteit van grootouder 11Huidige_natio_grootouder11 31/12/2008 - ∞
Huidige nationaliteit van grootouder 12Huidige_natio_grootouder12 31/12/2008 - ∞
Huidige nationaliteit van grootouder 21Huidige_natio_grootouder21 31/12/2008 - ∞
Huidige nationaliteit van grootouder 22Huidige_natio_grootouder22 31/12/2008 - ∞
Huidige nationaliteit van ouder 1Huidige_natio_ouder1 31/12/2008 - ∞
Huidige nationaliteit van ouder 2Huidige_natio_ouder2 31/12/2008 - ∞
IdentificatienummerINSZ-REF 31/12/1998 - ∞
IdentificatienummerINSZ 31/12/1998 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 31/12/2008 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 31/12/2008 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/2005 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 31/12/2014 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid van de partner van het wettelijk samenwonenINSZ partner 31/12/2014 - ∞
Indicatorveld arbeidsprestatieR_Exclus 01/01/2005 - ∞
Inschrijvingsdatum RijksregisterInschrijvingsdat_rr 31/12/2008 - ∞
Inschrijvingsdatum RijksregisterInschrijvingsdat_rr 31/12/2008 - ∞
Inschrijvingsdatum Rijksregister van grootouder 11Inschrijvingsdat_rr_grootouder11 31/12/2008 - ∞
Inschrijvingsdatum Rijksregister van grootouder 12Inschrijvingsdat_rr_grootouder12 31/12/2008 - ∞
Inschrijvingsdatum Rijksregister van grootouder 21Inschrijvingsdat_rr_grootouder21 31/12/2008 - ∞
Inschrijvingsdatum Rijksregister van grootouder 22Inschrijvingsdat_rr_grootouder22 31/12/2008 - ∞
Inschrijvingsdatum Rijksregister van ouder 1Inschrijvingsdat_rr_ouder1 31/12/2008 - ∞
Inschrijvingsdatum Rijksregister van ouder 2Inschrijvingsdat_rr_ouder2 31/12/2008 - ∞
INSZ grootouder 11Insz_grootouder11 31/12/2008 - ∞
INSZ grootouder 12Insz_grootouder12 31/12/2008 - ∞
INSZ grootouder 21Insz_grootouder21 31/12/2008 - ∞
INSZ grootouder 22Insz_grootouder22 31/12/2008 - ∞
INSZ ouder 1Insz_ouder1 31/12/2008 - ∞
INSZ ouder 2Insz_ouder2 31/12/2008 - ∞
IT202 - codesIt202_codes 31/12/2008 - ∞
IT202 - codes grootouder 11It202_codes_grootouder11 31/12/2008 - ∞
IT202 - codes grootouder 12It202_codes_grootouder12 31/12/2008 - ∞
IT202 - codes grootouder 21It202_codes_grootouder21 31/12/2008 - ∞
IT202 - codes grootouder 22It202_codes_grootouder22 31/12/2008 - ∞
IT202 - codes ouder 1It202_codes_ouder1 31/12/2008 - ∞
IT202 - codes ouder 2It202_codes_ouder2 31/12/2008 - ∞
LIPRO-positieLIPRO 31/12/1998 - ∞
NationaliteitNatio 31/12/1998 - ∞
OverlijdenD_overl 01/01/1998 - ∞
RegisterRegister 31/12/2010 - ∞
SubregisterSubregister 31/12/2010 - ∞
Type huishoudenType_huishouden 31/12/1998 - ∞
Vermelding van het registerRegister_IT210 01/01/2005 - ∞
Verwantschapsrelatie met de referentiepersoonRelatie 31/12/1998 - ∞
Woonplaats gemeenteCodnis 31/12/1998 - ∞
Woonplaats statistische sectorStat_sec 31/12/2009 - ∞
Woonplaats statistische sectorStat_sec 31/12/1998 - 31/12/2008