Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Aantal jobs bij dezelfde werkgeverJobs_wg 01/01/1997 - 31/12/2004
Aantal jobs in loondienstJobs_lnd 01/01/1997 - ∞
Aantal jobs totaalJobs_tot 01/01/1997 - ∞
Activering RVAactivation_ONEm 31/03/2003 - ∞
Ander afgeleid pensioenafgeleid_pensioen 31/03/2003 - ∞
Andere vrijstellingendisp_autres 31/03/2003 - ∞
BelangrijkheidscodeBelangcd 01/01/1997 - ∞
Bruggepensioneerd en RMI/RMHpod_mi_prepension_complete 31/03/2003 - 31/12/2011
Bruto belastbaar loon RSZloon_BB_rsz 01/01/2003 - ∞
Bruto belastbaar loon RSZPPOloon_BB_rszppo 01/01/2003 - 31/12/2016
Bruto belastbare uitkering DGuitkering_BB_DG_kg 01/01/2019 - ∞
Bruto belastbare uitkering FAMIFEDuitkering_BB_FAMIFED 01/01/2014 - ∞
Bruto belastbare uitkering FAOuitkering_BB_fao 01/01/2007 - ∞
Bruto belastbare uitkering FBZuitkering_BB_fbz 01/01/2003 - ∞
Bruto belastbare uitkering FOD SZuitkering_BB_fod_sz 01/01/2003 - ∞
Bruto belastbare uitkering NICuitkering_BB_nic 01/01/2003 - ∞
Bruto belastbare uitkering POD MIuitkering_BB_pod_mi 01/01/2003 - ∞
Bruto belastbare uitkering RIZIVuitkering_BB_riziv 01/01/2003 - ∞
Bruto belastbare uitkering RKWuitkering_BB_rkw 01/01/2005 - 31/12/2013
Bruto belastbare uitkering RSVZ-kbuitkering_BB_rsvz_kb 01/01/2005 - 31/12/2013
Bruto belastbare uitkering RVAuitkering_BB_rva 01/01/2003 - ∞
Bruto belastbare uitkering RVPuitkering_BB_rvp 01/01/2003 - ∞
Bruto belastbare uitkering VSBuitkering_BB_vsb 01/09/2017 - ∞
Bruto loon RSZbrutoloon_rsz 01/01/2003 - ∞
Bruto loon RSZPPObrutoloon_rszppo 01/01/2003 - 31/12/2016
Bruto uitkering DGuitkering_DG_kg 01/01/2019 - ∞
Bruto uitkering FAMIFEDuitkering_FAMIFED 01/01/2014 - ∞
Bruto uitkering FAOuitkering_fao 01/01/2007 - ∞
Bruto uitkering FBZuitkering_fbz 01/01/2003 - ∞
Bruto uitkering FOD SZuitkering_fod_sz 01/01/2003 - ∞
Bruto uitkering NICuitkering_nic 01/01/2003 - ∞
Bruto uitkering POD MIuitkering_pod_mi 01/01/2003 - ∞
Bruto uitkering RIZIVuitkering_riziv 01/01/2003 - ∞
Bruto uitkering RKWuitkering_rkw 01/01/2005 - 31/12/2013
Bruto uitkering RSVZ-kbuitkering_rsvz_kb 01/01/2005 - 31/12/2013
Bruto uitkering RVAuitkering_rva 01/01/2003 - ∞
Bruto uitkering RVPuitkering_rvp 01/01/2003 - ∞
Bruto uitkering VSBuitkering_vsb 01/09/2017 - ∞
Buitenlands pensioenpensioen_buitenland 31/03/2003 - ∞
Gecumuleerd percentage deeltijdarbeidCum_pct 01/01/1997 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en pensioentrekkend zonder werknic_pension_complete 31/03/2003 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en rechtgevend kindnic_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en RMI / RMHnic_leefloner 31/03/2005 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en werkendnic_travailleur 31/03/2003 - ∞
Gepensioneerd en RMI / RMHpod_mi_pension_complete 31/03/2003 - ∞
GIB/IGOGIB_IGO 31/03/2003 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/2003 - ∞
Inkomen RSVZinkomen_rsvz 01/01/2003 - ∞
INSZINSZ 30/06/1998 - ∞
INSZINSZ 01/01/2005 - ∞
Invaliditeit en pensioentrekkend (zonder werk)riziv_pensioentrekkend 31/03/2003 - ∞
Invaliditeit en rechtgevend kindriziv_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞
Invaliditeit en RMI / RMHriziv_leefloner 31/03/2005 - ∞
Invaliditeit en werkendriziv_travailleur 31/03/2003 - ∞
Kinderbijslag opgenomen in het kadaster van de RKWkinderbijslag_RKW 31/03/2003 - 30/06/2014
Kinderbijslag RSVZkinderbijslag_RSVZ 31/03/2003 - 30/06/2014
Loopbaanonderbreker / tijdskredietnemer en RMI / RMHpod_mi_interruption_de_carriere 31/03/2003 - ∞
Nomenclatuur van socio-economische positieNomenc 30/06/1998 - 31/12/2002
Nomenclatuur van socio-economische positieNomenc 31/03/2003 - ∞
Oudere werkzoekendedisp_DE_age 31/03/2003 - ∞
Overlevingspensioen stelsel ambtenarenoverlevingspensioen_ambtenaar 31/03/2003 - ∞
Overlevingspensioen werknemersstelseloverlevingspensioen_werknemer 31/03/2003 - ∞
Overlevingspensioen zelfstandigenstelseloverlevingspensioen_zelfstandige 31/03/2003 - ∞
Pensioentrekkend en tegemoetkoming mindervalidentegemoetkomingen_mindervaliden 31/03/2003 - ∞
Populatie definitie DWH 1 en 2Populatie_DWH_1_en_DWH_2 01/01/2005 - ∞
PWAALE 31/03/2003 - ∞
RMI / RMH en rechtgevend kindleefloner_als_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞
Rustpensioen stelsel ambtenarenrustpensioen_ambtenaar 31/03/2003 - ∞
Rustpensioen werknemersstelselrustpensioen_werknemer 31/03/2003 - ∞
Rustpensioen zelfstandigenstelselrustpensioen_zelfstandige 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteitenfodsz_incap_prim 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en beroepsziektefodsz_fbz 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en invaliditeitfodsz_inv 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en pensioentrekkende (zonder werk)fodsz_pension_complete 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en rechtgevend kindfodsz_alloc_fam 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en RMI / RMHfodsz_leefloner 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en terbeschikkingstelling voorafgaand aan pensioenFODSZ_TBS 30/06/2011 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en uitkering arbeidsongevalfodsz_fao 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en volledig brugpensioenfodsz_prepension_complete 31/03/2003 - 31/12/2011
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslagfodsz_prepension_complete 31/03/2012 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en volledige loopbaanonderbreking / volledig tijdskredietfodsz_interruption_de_carriere 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en vrijgestelde werkzoekendefodsz_disp 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en werkendfodsz_travailleur 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en werkzoekendfodsz_chomeur 31/03/2003 - ∞
Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen en RMI / RMHpod_mi_tbs 30/06/2011 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteitenfao_incap_prim 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en beroepsziektefao_fbz 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en invaliditeitfao_inv 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en pensioentrekkende (zonder werk)fao_pension_complete 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en rechtgevend kindfao_alloc_fam 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en RMI / RMHfao_leefloner 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en volledig brugpensioenfao_prepension_complete 31/03/2007 - 31/12/2011
Uitkering arbeidsongeval en volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslagfao_prepension_complete 31/03/2012 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en volledige loopbaanonderbreking / volledig tijdskredietfao_interruption_de_carriere 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en vrijgestelde werkzoekendefao_disp 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en werkendfao_travailleur 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en werkzoekendfao_chomeur 31/03/2007 - ∞
Uitkering beroepsziekte en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteitenfbz_incap_prim 31/03/2003 - ∞
Uitkering beroepsziekte en invaliditeitfbz_inv 31/03/2003 - ∞
Uitkering beroepsziekte en pensioentrekkende (zonder werk)fbz_pension_complete 31/03/2003 - ∞
Uitkering beroepsziekte en rechtgevend kindfbz_alloc_fam 31/03/2003 - ∞
Uitkering beroepsziekte en RMI / RMHfbz_leefloner 31/03/2003 - ∞
Uitkering beroepsziekte en terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioenfbz_TBS 30/06/2011 - ∞
Uitkering beroepsziekte en volledig brugpensioenfbz_prepension_complete 31/03/2003 - 31/12/2011
Uitkering beroepsziekte en volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslagfbz_prepension_complete 31/03/2012 - ∞
Uitkering beroepsziekte en volledige loopbaanonderbreking / volledig tijdskredietfbz_interruption_de_carriere 31/03/2003 - ∞
Uitkering beroepsziekte en vrijgestelde werkzoekendefbz_disp 31/03/2003 - ∞
Uitkering beroepsziekte en werkendfbz_travailleur 31/03/2003 - ∞
Uitkering beroepsziekte en werkzoekendfbz_chomeur 31/03/2003 - ∞
Volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en RMI / RMHpod_mi_prepension_complete 31/03/2012 - ∞
Voltijds equivalent definitie 1 op huishoudniveauVoltijds_equivalent_def_1 01/01/2005 - ∞
Voltijds equivalent definitie 2 op huishoudniveauVoltijds_equivalent_def_2 01/01/2005 - ∞
Voltijds equivalent maximaal op huishoudniveauVoltijds_equivalent_ max 01/01/2005 - ∞
Vrijgestelde werkzoekende en RMI / RMHpod_mi_disp 31/03/2003 - ∞
Vrijstelling van inschrijving om familiale of sociale redenendisp_circ_fam_soc 31/03/2003 - ∞
Vrijstelling van inschrijving omwille van een (beroeps)opleidingdisp_form 31/03/2003 - ∞
Weegvariabele werkenden DWH 1Gewicht 01/01/2005 - ∞
Weegvariabele werkenden DWH 2Gewicht 01/01/2005 - ∞
Werkend als pensioentrekkendewerkend_als_pensioentrekkende 31/03/2003 - ∞
Werkend als rechtgevend kindwerkend_als_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞
Werkend definitie 1Werkend_DWH_1 01/01/2005 - ∞
Werkend definitie 2Werkend_DWH_2 01/01/2005 - ∞
Werkend en gedeeltelijk in terbeschikkingstelling voorafgaand aan pensioenWerkend_en_gedeeltelijk_TBS 31/03/2012 - ∞
Werkend en gedeeltelijke loopbaanonderbreking / gedeeltelijk tijdskredietinterr_carriere_temps_partiel 31/03/2003 - ∞
Werkend en halftijds brugpensioenprepension_mi_temps 31/03/2003 - 31/12/2011
Werkend en halftijds in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslagprepension_mi_temps 31/03/2012 - ∞
Werkend en RMI / RMHpod_mi_travailleur 31/03/2003 - ∞
Werkend en uitkeringsgerechtigd volledig werkloosindep_alloc_ONEm 31/03/2003 - ∞
Werkend en volledig brugpensioenprepension_complete 31/03/2003 - 31/12/2011
Werkend en volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslagprepension_complete 31/03/2012 - ∞
Werkend en volledig in terbeschikkingstelling voorafgaand aan pensioenWerkend_en_volledig_TBS 31/03/2012 - ∞
Werkend en volledige loopbaanonderbreking / volledig tijdskredietinterr_carriere_complete 31/03/2003 - ∞
Werkend met inkomensgarantie-uitkeringalloc_garantie_rev 31/03/2003 - ∞
Werkzoekend en gekend bij VDAB/FOREM/ACTIRIS/ADGwerkz_VDAB_FOREM_ACTIRIS_ADG 31/03/2005 - ∞
Werkzoekende en RMI / RMHpod_mi_chomeur 31/03/2003 - ∞
Work intensity definitie 1 op huishoudniveauWI_def_1 01/01/2005 - ∞
Work intensity definitie 2 op huishoudniveauWI_def_2 01/01/2005 - ∞
Zwangerschapsverlofnic_zwangerschap 31/03/2003 - ∞