Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Aantal begunstigdenBeneficiaires_nbr 01/03/2022 - ∞
Aanvaarding van de activering van de hoofdbegunstigdeCBENACTACP 01/10/2002 - ∞
Aanvaarding van de activering van de partner van de hoofdbegunstigdeCPTNACTACP 01/01/2005 - ∞
Artikel 60 § 7 - Aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 60 § 7 voor de hoofdbegunstigdeCA60BENACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 60 § 7 - Aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 60 § 7 voor de hoofdbegunstigde IA60BENACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - Aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 60, § 7 voor de partner van een begunstigdeCA60PTNACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - Plaats van tewerkstelling van de hoofdbegunstigdeCA60BENPLC 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - Plaats van tewerkstelling van de partner van de hoofdbegunstigdeCA60PTNPLC 01/01/2005 - ∞
Artikel 60, § 7 - Soort tewerkstelling van de hoofdbegunstigdeCA60BENTYP 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - Soort tewerkstelling van de partner van de hoofdbegunstigdeCA60PTNTYP 01/01/2005 - ∞
Artikel 60, § 7 - Tewerkstelling onder artikel 60 § 7 aanvaard voor de partner van de hoofdbegunstigde IA60PTNACP 01/01/2005 - ∞
Artikel 60, § 7 - Uurrooster van de hoofdbegunstigde CA60BENHRS 01/10/2002 - ∞
Artikel 60, § 7 - Uurrooster van de partner van de hoofdbegunstigde CA60PTNHRS 01/01/2005 - ∞
Artikel 61 - Aanduiding van de aanvaarding van de tewerkstelling in het kader van artikel 61 van de partner van de hoofdbegunstigdeIA61PTNACP 01/01/2005 - ∞
Artikel 61 - Aanduiding van de aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 61 van de hoofdbegunstigde IA61BENACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 61 - Tewerkstelling in het kader van artikel 61, aanvaard voor de hoofdbegunstigdeCA61BENACP 01/10/2002 - ∞
Artikel 61 - Tewerkstelling in het kader van artikel 61, aanvaard voor de partner van de hoofdbegunstigdeCA61PTNACP 01/10/2002 - ∞
Bedrag installatiepremiemontant 01/01/2005 - ∞
Bedrag terugbetaald door de Staat aan het OCMWEPAYDTLSTT 01/10/2002 - ∞
Bedrag van de belastingvrije inkomsten van de begunstigde (gewone vrijstelling van SPI)ARTICLE35BEN 01/01/2014 - ∞
Bedrag van de belastingvrije inkomsten van de partner (gewone vrijstelling van SPI)ARTICLE35PTN 01/01/2014 - ∞
Bedrag van de inkomsten uit een artistieke activiteit van de hoofdbegunstigdeEREVART 01/10/2002 - ∞
Bedrag van de inkomsten uit een artistieke activiteit van de partnerEREVARTPTN 01/10/2002 - ∞
Bedrag van de partnerschapsovereenkomst van de hoofdbegunstigde EBENCONVCM 01/01/2005 - ∞
Bedrag van de partnerschapsovereenkomst van de partner van de hoofdbegunstigde EPTNCONVCM 01/01/2005 - ∞
Begindatum van betaling DPAY1STDAY 01/10/2002 - ∞
Belgisch identificatienummer van de sociale zekerheid van de deelnemer (INSZ-nummer)INSZ 01/01/2008 - 30/06/2015
Categorie van begunstigde (op de 15de maand van de maand) van de financiële steunCAT_CNT_ID 02/10/2002 - 31/12/2004
Categorie van begunstigde (op de 15de van de maand) van het leefloon of van de financiële steunCAT_CNT_ID 01/01/2016 - ∞
Categorie van begunstigde (op de 15de van de maand) van het leefloon of van de financiële steunCAT_CNT_ID 01/01/2005 - 31/12/2015
Categorie van begunstigde van de financiële steun CAT_ID 02/10/2002 - 31/12/2004
Categorie van begunstigde van het leefloon of van de financiële steunCAT_ID 01/01/2005 - 31/12/2015
Categorie van begunstigde van het leefloon of van de financiële steunCAT_ID 01/01/2016 - ∞
Categorie van leefloongerechtigdeCAT_ID 27/02/2004 - 31/12/2004
Categorie van leefloongerechtigde CAT_ID 01/10/2002 - 26/02/2004
Categorie van leefloongerechtigde (op de 15de van de maand)CAT_CNT_ID 01/01/2016 - ∞
Categorie van leefloongerechtigde (op de 15de van de maand)CAT_CNT_ID 01/01/2005 - 31/12/2015
Categorie van leefloongerechtigde (op de 15de van de maand)CAT_CNT_ID 01/10/2002 - 26/02/2004
DossiernummerFrmd_id 01/10/2002 - ∞
Duur van de maatschappelijke hulpverleningGRANT_PERIOD 01/01/2019 - ∞
Einddatum van betaling DPAYLSTDAY 01/10/2002 - ∞
GeboortedatumD_geboor 01/07/2014 - ∞
GemeenteNIS 01/10/2011 - 30/05/2015
GeslachtGeslacht 01/07/2014 - ∞
Hoofdbegunstigde of bijkomende begunstigden (dossiersuffix) NDOSSFX 01/01/2005 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/2003 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/2003 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/2005 - ∞
Indicatorveld Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke IntegratieR_Exclus 01/01/2003 - ∞
Indicatorveld OCMW-steunR_Exclus 01/01/2003 - ∞
Installatiepremie voor daklozen (recht op maatschappelijke integratie) CMAJTYP 01/10/2002 - ∞
Instapdatumstart_date_jaar 01/01/2008 - 30/06/2015
Jaar van de originele bronyear_bron 01/10/2011 - 30/06/2015
KBO van de organisatiekbo 01/01/2008 - 30/06/2015
Kwartaal van instapkwart_sdate 01/10/2011 - 30/06/2015
Kwartaal van uitstapkwart_edate 01/10/2011 - 30/06/2015
Maandmaand 01/01/2003 - ∞
Maandmaand 01/01/2003 - ∞
Maand betalingPaiCpasBenAnMois 01/01/2005 - ∞
NIS-nummer van het OCMW CNISCIT 01/10/2002 - 31/12/2005
OCMW-steun niveau 1groep_niveau1 01/01/2003 - ∞
OCMW-steun niveau 2groep_niveau2 01/01/2003 - ∞
OCMW-steun niveau 3groep_niveau3 01/01/2003 - ∞
OCMW-steun niveau 4groep_niveau4 01/01/2003 - ∞
Ondernemingsnummer van het OCMW bij de Kruispuntbank Ondernemingen.NKBOID 01/01/2006 - ∞
OpgavehasAbandonned 01/01/2008 - 30/06/2015
Partnerschapsovereenkomst voor de begeleiding van de tewerkstelling van de hoofdbegunstigde CBENCONV 01/10/2002 - ∞
Partnerschapsovereenkomst voor de begeleiding van de tewerkstelling van de partner van de hoofdbegunstigdeCPTNCONV 01/01/2005 - ∞
Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de Staat aan de OCMW's (begrotingsartikel)Budart_id 01/10/2002 - 31/12/2015
Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de Staat aan de OCMW's (begrotingsartikel)Budart_id 01/01/2016 - ∞
RefertemaandPaiCPASBenAnMois_cd 01/03/2022 - ∞
Rijksregisternummer (INSZ) van de partnerNNISPTN2 01/01/2005 - ∞
Rijksregisternummer van de hoofdbegunstigdeINSZ 01/10/2002 - ∞
Soort bedrag van de staatstoelage aan het OCMWTYPAMT_ID 01/10/2002 - ∞
Soort maatschappelijke hulpverlening toegekend krachtens de wet van 2 april 1965THP_ID 01/10/2002 - 31/12/2015
Soort maatschappelijke hulpverlening toegekend krachtens de wet van 2 april 1965THP_ID 01/01/2016 - ∞
StatusStatut_cd 01/03/2022 - ∞
Statuut van begunstigde van de financiële steun equivalent aan het leefloonSTS_ID 01/10/2002 - 31/12/2015
Statuut van begunstigde van de financiële steun equivalent aan het leefloonSTS_ID 01/01/2016 - ∞
Statuut van de begunstigde, op de 15de van de maand, van de financiële steun equivalent aan het leefloonSTS_CNT_ID 01/10/2002 - 31/12/2015
Statuut van de begunstigde, op de 15de van de maand, van de financiële steun equivalent aan het leefloonSTS_CNT_ID 01/01/2016 - ∞
Type activering van de hoofdbegunstigdeCBENACTTYP 01/10/2002 - ∞
Type activering van de partner van de hoofdbegunstigdeCPTNACTTYP 01/01/2005 - ∞
Type geïndividualiseerd integratieproject van de hoofdbegunstigde - Maatschappelijke integratieCBENIDVTYP 01/10/2002 - ∞
Type geïndividualiseerd integratieproject van de partner van de hoofdbegunstigdeCPTNIDVTYP 01/12/2004 - ∞
Type GPMIGPMI 01/01/2003 - ∞
Type instelling die tussenkomt in de socioprofessionele integratie van de hoofdbegunstigde - maatschappelijke integratieCBENITGTYP 01/10/2002 - ∞
Type instelling die tussenkomt in de socioprofessionele integratie van de partner van de hoofdbegunstigdeCPTNITGTYP 01/01/2005 - ∞
Type projectProject_type 01/01/2008 - 30/05/2015
Type tewerkstellingsprogramma van de hoofdbegunstigde Maatschappelijke integratieCBENPGMTYP 01/10/2002 - ∞
Type tewerkstellingsprogramma van de partner van de hoofdbegunstigdeCPTNPGMTYP 01/01/2005 - ∞
Uitstapdatumend_date_jaar 01/01/2008 - 30/06/2015
Volledig / gedeeltelijk bedrag van het leefloonCM0BPTL 01/10/2002 - ∞
Wetgeving LEGISLATION 01/10/2002 - ∞