Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Aantal dagen met een verlengingdagen_verlenging 01/01/2015 - ∞
Aantal vergoede dagenDAGEN 01/01/1998 - ∞
Aantal vergoede dagen met een inschakelingsuitkeringCumul_dagen_iu 01/01/2015 - ∞
Aard van de onderbreking van prestatiesPREFIXLO 01/01/2005 - ∞
ActiveringvoorwaardenTYPKRTS29 01/01/2013 - 30/09/2020
ActiviteitssectorCODENACE 01/01/1998 - 30/06/2016
ArbeidscontractCONTRAT 01/01/1998 - ∞
Arbeidsongeschiktheidao 01/01/2014 - ∞
ArbeidsstelselBESLIS 01/01/1998 - 31/12/2014
Artikel van gezinshoofdArtikel_gezinshoofd 01/01/2015 - ∞
Artikel ven de sanctieArtikel 01/01/2016 - ∞
Bedrag van de dagvergoedingDGNDMND 01/01/1998 - ∞
Bedrag van de ontvangen uitkeringenBEDRAGEN 01/01/1998 - ∞
BegindatumBEGINACT 01/01/1998 - ∞
Begindatum van de sanctieBegindatum 01/01/2010 - 31/12/2015
Begindatum van de sanctieBegindatum 01/01/2005 - 31/12/2009
Begindatum van de sanctieDATE_DEB 01/01/2016 - ∞
Bevoegde entiteit na 6de StaatshervormingGefedent 01/01/2018 - ∞
Bevoegdheidsniveauflag_region 01/01/2016 - ∞
Bijkomstige activiteitHOED 01/01/1998 - ∞
CreatiedatumCreatiedatum 01/01/2010 - 31/12/2015
Dagen tijdelijke werkloosheiddagenTW 01/03/2020 - 30/06/2022
Dagen tijdelijke werkloosheiddagenTW 01/10/2022 - 30/06/2023
Datum van aanmaakCreatiedatum 01/01/2005 - 31/12/2009
Datum van beslissing van de sanctieDATE_CRE 01/01/2016 - ∞
Datum van beslissing van de sanctieDATE_CRE 01/01/2002 - 31/12/2015
Datum van inwerkingtreding van de sanctieDATE_DEB 01/01/2002 - 31/12/2015
Duur van de sanctieDuurweken 01/01/2010 - 31/12/2015
Duur van de sanctieDuurweken 01/01/2005 - 31/12/2009
Duur van de uitsluitingsperiodeSEMAINES 01/01/2016 - ∞
Duur van de uitsluitingsperiodeSEMAINES 01/01/2002 - 31/12/2015
Eerste maand met een inschakalingsuitkeringfirst_month_iu 01/01/2015 - ∞
EinddatumEINDACT 01/01/1998 - ∞
Einddatum van de sanctieEinddatum 01/01/2010 - 31/12/2015
Einddatum van de sanctieEinddatum 01/01/2005 - 31/12/2009
Einde van de periodeend_of_period 01/01/2016 - ∞
Einde van de periodefin_month 01/01/2014 - 31/12/2015
ErkenningsnummerNract 01/01/1998 - 31/12/2014
Flag arbeidsongeschiktheidflag_ao 01/01/2015 - ∞
Flag verlengingflag_verlenging 01/01/2015 - ∞
Fysieke eenhedenFYS 01/01/1998 - ∞
GemeenteGEMEENTE 01/01/2015 - ∞
Gemiddeld aantal budgettaire eenheden BUDGET 01/01/1998 - ∞
Geslachtgeslacht 01/01/2010 - 31/12/2015
Geslachtgeslacht 01/01/2005 - 31/12/2009
Gewerkte urenURENPWA 01/01/1998 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/2014 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/1998 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/03/2020 - 30/06/2022
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/10/2022 - 30/06/2023
Indieningsmaandindmaand 01/03/2020 - 30/06/2022
Indieningsmaandindmaand 01/10/2022 - 30/06/2023
Inschrijvingsmaandmonth_inscription 01/01/2016 - ∞
Inschrijvingsmaandinsverw 01/01/2014 - 31/12/2015
Jaarjaar 01/01/2014 - 31/12/2015
KBO-nummer laatste werkgeverNR_KBO_L02 01/01/2021 - ∞
KBO-nummer van de werkgeverKBO_BCE 01/03/2020 - 30/06/2022
KBO-nummer van de werkgeverKBO_BCE 01/10/2022 - 30/06/2023
Laatste activiteit voorafgaand aan de werkloosheidS11END 01/01/1998 - ∞
LeeftijdLftd 01/01/2010 - 31/12/2015
LeeftijdLftd 01/01/2005 - 31/12/2009
LeeftijdLeeftijd 01/01/2015 - ∞
Maand van uitstroommaand_uitstroom 01/01/2015 - ∞
Ontvangen bedrag voor tijdelijke werkloosheidbedragTW 01/03/2020 - 30/06/2022
Ontvangen bedrag voor tijdelijke werkloosheidbedragTW 01/10/2022 - 30/06/2023
Percentage tewerkstelling in de betrekkingBREUKACT 01/01/1998 - ∞
Positie in de gezinssamenstellingcategorie 01/01/2015 - ∞
Reden van de loopbaanonderbreking - tijdskredietREDENLO 01/01/1998 - ∞
Reden van de sanctieREGROUP 01/01/2016 - ∞
Reden van de sanctieArtikel 01/01/2010 - 31/12/2015
Reden van de sanctieArtikel 01/01/2005 - 31/12/2009
Reden van de sanctieREGROUP 01/01/2002 - 31/12/2015
Reden van de sanctieArtikel 01/07/2005 - 31/12/2009
Reden van het tijdskredietMOTIFTKR 01/07/2007 - ∞
Reden voor tijdelijke werkloosheidredentw 01/03/2020 - 30/06/2022
Reden voor tijdelijke werkloosheidredentw 01/10/2022 - 30/06/2023
Referentiemaandrefmaand 01/01/2002 - 31/12/2015
Referentiemaandrefmaand 01/01/2016 - ∞
ReferentiemaandRefmaand 01/01/1998 - ∞
Referentiemaandrefmaand 01/07/2005 - 31/12/2009
Refertemaandrefmaand 01/03/2020 - 30/06/2022
Refertemaandrefmaand 01/10/2022 - 30/06/2023
RegioGewest_NR 01/01/2016 - ∞
Rijksregisternummer van de derdeRRN11_L04 01/07/2021 - ∞
Situatie einde maandSITDJ 01/04/1998 - ∞
Situatie op elke dag van de maandRooster_NV 01/01/2014 - ∞
Soort reden Irij_x1 01/01/2016 - ∞
Soort reden IIIrij_x3 01/01/2016 - ∞
Statuutstatuut 01/01/2015 - ∞
Statuut PWASTATALE 01/01/1998 - 31/12/2006
Statuut van de persoonSTATUT 01/01/1998 - ∞
Statuut van de persoon t.o.v. de RVAFICHE7 01/01/1998 - ∞
StelselSTELSEL 01/01/1998 - ∞
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslagstelsel_swt 01/01/2015 - ∞
Studieniveaustudieniveau 01/01/2015 - ∞
ToekenningvoorwaardenTYPEACT 01/01/1998 - 31/12/2014
Type van tijdelijke werkloosheidRAISCT 01/01/1998 - ∞
Vergoeding overstromingenflood 01/05/2021 - 30/06/2022
Vergoedingscategorie van de werklozeFICHE61 01/01/1998 - ∞
Verhoogde uitkeringVERHOG 01/01/1998 - ∞
Verminderde uitkeringVERMIN 01/01/1998 - ∞
Vervaldatum start_einderecht 01/01/2015 - ∞
VervangingVERVANGB 01/01/1998 - ∞
VervangingspersoonVERVNRN 01/01/1998 - 31/12/2006
WerkgeverscodeCODEEMPL 01/01/1998 - 31/12/2020
Werkloosheidsbureauwb 01/01/2010 - 31/12/2015
Werkloosheidsbureauwb 01/01/2005 - 31/12/2009
WerkloosheidsduurDUUR 01/01/1998 - ∞
Wettelijke basisWET 01/01/1998 - 31/12/2006