Archief

header newsletter KSZ

Nieuwsbrief KSZ - juni 2019 
 

Worden jullie de volgende gebruikers van de app MyBEnefits?

1 - Waarom gebruik maken van MyBEnefits?

De app is ontworpen om de burger een overzicht van zijn sociale statuten te bieden. Op basis hiervan kan hij deze statuten indien nodig ook gemakkelijk meedelen. De app is ook nuttig voor professionele gebruikers die “aanvullende rechten” toekennen. Concreet gaat het om diverse voordelen die beschouwd worden als “aanvullende” hulp.

Bijvoorbeeld

 • een verminderd tarief voor de toegang tot het zwembad,
 • een korting op de inkomprijs van een museum
 • enz.
   

2 - Hoe werkt het?

De burger identificeert zich en kan vervolgens de sociale statuten zien op basis waarvan hij aanspraak kan maken op “aanvullende rechten” bij een professionele gebruiker. Langs de andere kant biedt de app de mogelijkheid aan de professionele gebruiker om eenvoudig te controleren of de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullend recht aan een burger vervuld zijn. 
 

3 - Concreet

 1. De burger toont de professional een unieke code (QR-code of cijfercode) die gegenereerd wordt op basis van een sociaal statuut dat weergegeven wordt in de toepassing MyBEnefits/burger.
   
 2. De professional opent de toepassing MyBEnefits/professional. 

  a. Hij scant de QR-code die de burger hem voorlegt met de mobiele versie van de app.
      OF
  b. Hij voert de numerieke code van 12 cijfers manueel in op de startpagina voor professionals van de webtoepassing MyBEnefits.fgov.be
   

4 - Wat zijn de voordelen?

Minder administratieve formaliteiten en een vlottere toegang tot aanvullende rechten die (nog) niet automatisch toegekend worden.
 

5 - U heeft de app nog niet?

Promo MyBEnefits

1 - Waarom? 

Omdat er in België bijna 2 miljoen burgers zijn met minstens één sociaal statuut omwille van een laag inkomen, een handicap, verlies van zelfredzaamheid, enz.
Dankzij de toepassing MyBEnefits kunnen zij gemakkelijker aanspraak maken op hun aanvullende rechten die voortvloeien uit een sociaal statuut.
 

2 - Hoe? 

MyBEnefits kan echt het verschil maken ... op voorwaarde dat zoveel mogelijk professionals er ook gebruik van maken om maximaal tegemoet te komen aan de aanvragen van burgers
Daarom is het noodzakelijk de tool MyBEnefits te promoten bij zoveel mogelijk gebruikers, zowel bij burgers als bij professionals die aanvullende rechten toekennen en bij iedereen die als taak heeft om kwetsbare groepen te helpen om hun rechten te laten gelden.
 

3 - Dubbele strategie 

De KSZ heeft de informatie in verschillende vormen gebundeld in een media kit, die op onze website beschikbaar is en gedownload kan worden. Het (her)gebruik van deze “officiële” content wordt sterk aanbevolen.

De KSZ contacteert ook geleidelijk de belangrijkste actoren van de verschillende sectoren die betrokken zijn bij de toepassing MyBEnefits. De boodschap is simpel, het gaat erom hen te informeren over het bestaan van de app en hen aan te moedigen om de app te promoten bij hun eigen doelgroepen.
 

4 - Inhoud van de mediakit 

Logo
Elke professionele gebruiker van de toepassing kan het logo ervan toevoegen aan zijn eigen informatiedragers, om aldus de aandacht van de burger te trekken en hem uit te nodigen de code aan te bieden om een aanvullend recht te genieten.

Flyer/Memo
De folder, die bestaat uit een versie voor de burger en een versie voor de professional, legt uit waar de toepassing MyBEnefits gevonden kan worden en hoe ze werkt.
Deze folder mag ruim verspreid worden, al dan niet in beide versies (burger/professional).

Promotie-PPT
In een aantal slides wordt visueel, in verschillende stappen, getoond hoe de toepassing gebruikt kan worden door de burger en door de professional.

Promotietekst
In enkele lijnen wordt het hoe en waarom van MyBEnefits in eenvoudige termen uitgelegd.
 

Spread the message, zodat zoveel mogelijk gebruikers de stap zetten naar MyBEnefits.