test

Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

AFDELING 1. OPRICHTING VAN DE KRUISPUNTBANK

Artikel 1.

Onder de benaming "Kruispuntbank van de sociale zekerheid" wordt bij [de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - gewijzigd bij artikel 195 van de wet van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2002)] een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht, hierna "Kruispuntbank" genoemd.

AFDELING 2. DEFINITIES