Fonds voor Beroepsziekten

fmp

 

Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) is een federale instelling die sinds 2017 is samengegaan met het Fonds voor Arbeidsongevallen onder de naam Fedris. De opdrachten van het FBZ hebben betrekking op ziektes die gerelateerd zijn aan activiteiten in loondienst in de private sector en bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. Het FBZ compenseert rechtstreeks de personen met een erkende beroepsziekte. Bovendien is het FBZ belast met de opdracht om gezondheidsrisico’s te voorkomen in ondernemingen en bij werknemers. Deze opdrachten werden niet gewijzigd ten gevolge van de fusie met het FAO.