Pensioendienst voor de overheidssector

pdos

Sinds 1 april 2016 zijn de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) samengesmolten onder de naam Federale Pensioendienst (FDP).

De belangrijkste taak van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) was het toekennen, berekenen en beheren van de meeste rust- en overlevingspensioenen van de overheidssector. Enkel gegevens met betrekking tot vastbenoemde en daarmee gelijkgestelde ambtenaren zijn aanwezig in deze data. Gegevens over contractuele personeelsleden bij overheidsdiensten zijn aanwezig in de data van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).