Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

onafts

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) was de federale instelling verantwoordelijk voor het beheer van het kadaster voor kinderbijslag voor werknemers, zelfstandigen, ambtenaren en de gewaarborgde gezinsbijslag, die eveneens fungeert als gegevensbron aan het Datawarehouse. De RKW bestaat niet langer en werd vervangen door FAMIFED.