Webservices Social Security Data Network (SSDN)

SSDNBatch

Oproepen van webservices via XML-batchbestanden : dit document beschrijft hoe webservices kunnen worden aangeroepen via XML-batchbestanden, gebruik makend van SSDNBatch.

SSDNBatch technische documentatie : dit document beschrijft het gebruik van de SSDNBatch & SSDNBatchBIIP applicatie in JMailbox voor de toegang tot interne webservices.

Tien basisdocumenten

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontwikkelt webservices voor de actoren in de sociale sector en hun partners om :

  • de elektronische communicatie binnen het netwerk van de sociale zekerheid te vergemakkelijken
  • de administratieve processen in de sociale zekerheid te vereenvoudigen
  • de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het interoperabiliteitssysteem van de sociale zekerheid te verbeteren

De documenten in de tabel hieronder zijn bedoeld voor :

  • de nieuwe gebruikers, om hen te ondersteunen bij het opstarten van hun samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  • de potentiële gebruikers, zodat zij een overzicht krijgen van de stappen die ze moeten zetten om toegang te krijgen tot de webservices
  • de bestaande gebruikers, zij vinden hier snel de nodige referenties terug

De tien basisdocumenten kunnen afzonderlijk gedownload worden. Onderaan vindt u echter ook een zip-document om de onderlinge linken tussen de documenten operationeel te maken.

01 Rode draad

Beschrijving van de verschillende stappen om een verbinding tot stand te brengen met de webservices die de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aanbiedt.

02 Documentatiemap

Beschrijving en samenhang van de verschillende basisdocumenten voor de gebruikers van de webservices.

03 Aansluitingsmogelijkheden Extranet

Overzicht van de verschillende methodes voor verbinding met het extranet van de sociale zekerheid.

04 Omgevingen

Beschrijving van de verschillende omgevingen en van de cyclus van een toepassing.

05 Gebruiksmachtiging

Beschrijving van de procedure voor het verkrijgen van de nodige machtiging voor het gebruik van bepaalde webservices (versie van 27/11/2007)

06 Verbinding testen

Beschrijving van de procedure voor het testen van de verbinding.

07 HTTPS - SOAP - WSDL

Technische beschrijving van de interactie voor toegang tot de online X ML-diensten.

08 SSDN request-reply envelope definition

Beschrijving van het systeem van request- en antwoordenveloppe.

09 SSDN common status messages

Overzicht van de verschillende foutmeldingen en waarschuwingen die bij het gebruik van de toepassingen kunnen verschijnen

10 Test Alive check

Beschrijving van de procedure voor het uittesten van de functionaliteit van de client-implementatie van het SSDN-framework.

Zip-versie van de 10 basisdocumenten