Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

aria.skip-to-content

Wij coördineren de informatie-uitwisseling met betrekking tot uw sociale zekerheid

Over de KSZ

Nieuws

Meer nieuws

Informatieveiligheidscomité

23/05/2024

De beraadslagingen van het IVC van de zitting van 7 mei 2024 zijn toegevoegd op de website.

Beraadslagingen – 7 mei 2024

De isi+-kaart is voortaan elektronisch beschikbaar

14/05/2024

Tijdens de persconferentie over de lancering van de digitale portefeuille ‘MyGov.be’ werd onder meer aangekondigd dat de isi+-kaart in elektronische vorm beschikbaar is. De houders van de isi+-kaart en hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen voortaan de op hun smartphone via MyGov.be gedownloade kaart voorleggen aan de apothekers, ziekenhuizen en zorgverleners ter controle van hun gegevens inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Meer informatie over de toepassing ‘MyGov.be’

afbeelding van de MyGov-applicatie op smartphone

Informatieveiligheidscomité

17/04/2024

De beraadslagingen van het IVC van de zitting van 2 april 2024 zijn toegevoegd op de website.

Beraadslagingen – 2 april 2024

Kerncijfers


1,8 miljard

In totaal werden in 2023 via het netwerk meer dan 1,8 miljard berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector.

zie de trend

3.000

Het netwerk verbindt ongeveer 3000 instellingen die zijn belast met de sociale bescherming

99,17 %

van de ondervragingen, ontving de KSZ een antwoord van de leverende instelling binnen de 2 seconden.

Posts

Alle posten

Communicatiecampagne MyBEnefits

22/06/2023

Mijn sociale voordelen binnen handbereik - Iedereen moet kunnen sporten - Iedereen heeft recht op ontspanning. Deze drie slogans vormen de kern van de communicatiecampagne rond MyBEnefits die de KSZ gelanceerd heeft. De bedoeling is om het potentieel van MyBEnefits in de strijd tegen de non-take-up van sociale rechten in de verf te zetten en de voordelen te belichten die voor kwetsbare groepen beschikbaar zijn in de sector van sport en vrije tijd in de ruime zin.

Vrijwillige fusie van gemeenten - Impactanalyse van de KSZ

16/06/2023

Naar aanleiding van de aangekondigde fusie van gemeenten op 1 januari 2025 vindt u hierbij de aandachtspunten en een korte beschrijving van de impact in de sociale zekerheid, meer bepaald wat betreft het garanderen van de continuïteit in gegevensmededelingen aan instellingen binnen en buiten de sociale zekerheid met tussenkomst van de Kruispuntbank en het toekennen van rechten door die instellingen. [...]