Overzicht

Een aanvraag indienen

Waar vindt u de beraadslagingen van de kamer sociale zekerheid en gezondheid ?

De beraadslagingen van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité (en die van haar voorgangers) en de beraadslagingen van de verenigde kamers van het informatieveiligheidscomité zijn beschikbaar op de website van de KSZ (beraadslagingen over de verwerking van sociale persoonsgegevens) en op de website van het eHealth-platform (beraadslagingen over de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen). Bijkomende informatie kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité, via het mailadres ivc@mail.fgov.be.

Hoe een nieuwe beraadslaging verkrijgen ?

Om een nieuwe beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité te verkrijgen, gebruikt de aanvrager het volgende formulier.

De ingevulde template dient te worden overgemaakt naar het volgende mailadres: ivc@mail.fgov.be.

TOEKOMSTIGE VERGADERINGEN

  • dinsdag 7 mei 2024
  • dinsdag 4 juni 2024
  • dinsdag 2 juli 2024
  • dinsdag 3 september 2024
  • dinsdag 1 oktober 2024
  • dinsdag 5 november 2024
  • dinsdag 3 december 2024