Gegevens- en dienstencatalogus sociale sector

Only Once Matrix

De matrix bevat 4 tabellen met 2 dimensies. In de tabellen wordt aangegeven welke instellingen toegang hebben tot welke authentieke bronnen.

Tabel 1: Gegevensuitwisselingen binnen het netwerk van de sociale zekerheid

visuel Gegevensuitwisseling binnen netwerk sociale zekerheid

 

Tabel 2: Gegevensuitwisselingen naar het netwerk van de sociale zekerheid

visuel gegevensuitwisseling naar het netwerk van sociale zekerheid

 

Tabel 3: Gegevensuitwisselingen vanuit het netwerk van de sociale zekerheid

visuel gegevensuitwisseling vanuit het netwerk van sociale zekerheid

 

Tabel 4: Gegevensuitwisselingen vanuit het netwerk van de sociale zekerheid (Gemeenschappen en Gewesten)

visuel gegevensuitwisseling vanuit het netwerk van sociale zekerheid - Gemeenschappen en Gewesten

De lijst van de operationele diensten van/met de KSZ

Link naar de Fiches - businessdiensten

De door de sociale zekerheid ontwikkelde online diensten

De instellingen van sociale zekerheid hebben verschillende diensten ontwikkeld die onder meer toegankelijk zijn vanaf het portaal van de sociale zekerheid.

Het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (DWH AM&SB)

Om het beleid en wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen bestaat een DWH AM&SB met socio-economische gegevens afkomstig van de Belgische instellingen van sociale zekerheid en andere openbare instellingen. Deze gegevens worden enkel verwerkt  voor beleids- en onderzoeksondersteuning en worden uitsluitend op een gepseudonimiseerde of anonieme wijze ter beschikking gesteld.

De website DWH AM&SB beschrijft alle gegevens die in het datawarehouse zijn opgenomen en die per instelling, per bron, per thema en alfabetisch raadpleegbaar zijn.