Gegevensbescherming

Naleving en bescherming privacy

De instellingen ontvangen veel gevoelige gegevens over burgers die met de nodige zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Zij moeten een duidelijk privacykader volgen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Een basisinformatie over de AVG, een reeks linken naar relevante bronnen evenals templates om de risico’s te bepalen en een impactanalyse te verrichten.

Gegevens- en dienstencatalogus sociale sector

Wie houdt welke types van persoonsgegevens bij in de sociale sector en de matrix van de gegevensuitwisselingen die door de KSZ georganiseerd worden volgens het “only once”-principe.

Organisatie informatieveiligheid

Informatie over de veiligheidsdienst, de DPO, de werkgroepen, de opleidingen, enz.

Informatieveiligheidsbeleid

Minimale normen, evaluatievragenlijst van de normen en richtlijnen zijn in dat gedeelte van de site beschikbaar.

Bewijskracht

Maatregelen voor de OISZ en de FOD’s die zijn belast met de toepassing van de sociale zekerheid en richtlijnen betreffende de quickscan.

Gebruikers- en toegangsbeheer

Basistoelichtingen over het beleid en de tools die binnen de sector van de sociale zekerheid worden geïmplementeerd