Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

aria.skip-to-content

News


Nieuwe bestuursovereenkomst

17/06/2024

De 6de bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de KSZ dekt de periode 2022-2025.

Bestuursovereenkomst 2022-2025


De isi+-kaart is voortaan elektronisch beschikbaar

14/06/2024

De houders van de isi+-kaart en hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen voortaan de op hun smartphone via MyGov.be gedownloade kaart voorleggen aan de apothekers, ziekenhuizen en zorgverleners ter controle van hun gegevens inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Meer informatie over de toepassing ‘MyGov.be’

afbeelding van de MyGov-applicatie op smartphone

Informatieveiligheidscomité

24/05/2024

De beraadslagingen van het IVC van de zitting van 7 mei 2024 zijn toegevoegd op de website.

Beraadslagingen – 7 mei 2024


Informatieveiligheidscomité

17/04/2024

De beraadslagingen van het IVC van de zitting van 2 april 2024 zijn toegevoegd op de website.

Beraadslagingen – 2 april 2024


Communicatiecampagne RIZIV

12/04/2024

De boodschap van de campagne? Denk er altijd aan om je identiteitskaart mee te brengen naar het ziekenhuis, of je nu gaat voor een raadpleging of een (spoed)opname. Voor volwassenen is dat de Belgische elektronische identiteitskaart (eID) of elektronische vreemdelingenkaart. Het identiteitsbewijs voor kinderen is de Kids-ID of ISI+ kaart.

Lees meer op de pagina Uw identiteitskaart: ook nuttig in het ziekenhuis op de RIZIV-website

IVC - wijziging KSZ-wet

14/12/2023

In principe komt het IVC één keer per maand bijeen. Na afloop van de vergadering kan de bevoegde minister, als hij vaststelt dat een beraadslaging van het informatieveiligheidscomité niet in overeenstemming is met de bepalingen van de Kruispuntbankwet en van elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, binnen tien werkdagen volgend op de vergadering van het informatieveiligheidscomité op een gemotiveerde wijze en met inachtneming van de geldende wetgeving aan het informatieveiligheidscomité opleggen om de beraadslaging aan te passen op de punten die hij aangeeft. De beraadslagingen treden na deze termijn in werking, tenzij de bevoegde minister voor het verstrijken van deze termijn laat weten dat de beraadslaging niet moet worden aangepast. Na de inwerkingtreding van de beraadslagingen brengt het informatieveiligheidscomité verslag uit aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en ter informatieve titel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het IVCLet op met phishingmails in naam van eBox

06/09/2023

Er circuleren phishingmails die een bericht van eBox nabootsen. Klik niet door vanuit de mail, maar ga meteen naar

mycitizenebox.belgium.be 


De sociale voordelen binnen handbereik

27/06/2023

Op 20 juni werd een informatiecampagne over MyBEnefits gelanceerd. De communicatie richt zich tot de actoren die in contact staan met de rechthebbenden van sociale voordelen. Deze campagne wordt gevoerd via verschillende kanalen. De video’s, de folder en de affiches zijn bedoeld om te informeren, om de werking van MyBEnefits te tonen en uit te leggen hoe de burger het bewijs van zijn sociaal statuut kan leveren en toegang kan krijgen tot de sociale voordelen via MyBEnefits.

Meer informatie over de campagne


Nieuwe website voor de KSZ

01/06/2023

Om u beter te informeren en voor een vlottere surfervaring vindt u: een performante zoekmotor, een vereenvoudigde structuur, relevante documenten en inhoud.

  Bedankt voor uw vertrouwen


  Minimale veiligheidsnormen

  02/05/2023

  De vragenlijst met betrekking tot de uitvoering van de minimale veiligheidsnormen is beschikbaar.

  De vragenlijst raadplegen 


  Prioriteiten KSZ

  12/04/2023

  Het document met de prioritaire projecten voor 2023 is beschikbaar.

  Portfolio Prioriteiten 2023


  Vernieuwde versie portaal sociale zekerheid

  27/03/2023

  Een nieuwe lente, een nieuw portaal van de sociale zekerheid! Het is het portaal zoals je het kent, maar dan opgefrist en hier en daar anders georganiseerd.

  Nieuws op het portaal