Over de KSZ

KSZ in het kort

De KSZ is een openbare instelling van sociale zekerheid die de elektronische gegevensuitwisselingen binnen de sociale sector coördineert.

Opdrachten en doelstellingen

Welke strategische doelstellingen wil de KSZ met haar opdrachten bereiken? Hier vindt u de taken waarop de KSZ zich focust.

Operationele taken

Hoe zet de KSZ de taken die haar door de wetgever zijn toevertrouwd in de praktijk om?

Structuur van het netwerk

Wat is het netwerk, uit welke instellingen bestaat het, welke regels zijn van kracht? Hier vindt u meer uitleg en andere informatie.

Beheer

Wie zetelt er in het Beheerscomité? Wat is de rol van het Algemeen Coördinatiecomité? Hier vindt u alles over het algemeen en dagelijks bestuur van de KSZ en over haar bestuursovereenkomst.

Interne organisatie

Over welke middelen beschikt de KSZ op het vlak van human resources, financiën en informatica?