Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


1 resultaat voor "ASR"

    Beraadslaging 05/022 van 09-11-2021

    Aangifte van een Sociaal Risico (ASR) in de sector “uitkeringen” – raadpleging van gegevensbanken door de verzekeringsinstelling met het oog op de routering van de ASR-aanvraag naar de werkgever en/of de uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen – routering van het door de uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen ingevulde elektronisch inlichtingenblad (L500) naar de verzekeringsinstelling. (.pdf)