Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


18 resultaten voor "dimona"

  Beraadslaging 17/002 van 02-05-2023

  Raadpleging van de Dimona-gegevens door de directie Externe Invordering en de directie Betalingsfaciliteiten van het departement Invordering van het operationeel directoraat-generaal Fiscaliteit (DGO7). (.pdf)

  Beraadslaging 19/146 van 07-02-2023

  Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Dimona en DmfA) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (Kruispuntbankregisters) aan de Algemene Directie Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in het kader van het betaald educatief verlof (.pdf)

  Beraadslaging 11/020 van 06-12-2022

  Mededeling van persoonsgegevens uit de DMFA-databank, de DIMONA-databank en het Personeelsbestand aan het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen en het Vlaams Woningfonds met het oog op het toepassen van de regelgeving inzake de verzekering gewaarborgd wonen (.pdf)

  Beraadslaging 19/154 van 01-03-2022

  Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (DIMONA en DMFA) aan het Agence pour une Vie de Qualité in het kader van de financiering en de controle van de zorginstellingen (.pdf)

  Beraadslaging 19/196 van 01-02-2022

  Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Dimona, DmfA en sociale schulden) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de cel Sociale Economie van de directie Werkgelegenheidsbeleid van de algemene directie Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in het kader van de verwerking van dossiers inzake erkenning en financiering van sociale ondernemingen voor de socioprofessionele inschakeling van werkzoekenden (.pdf)

  Beraadslaging 19/196 van 05-11-2019

  Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Dimona, DmfA en sociale schulden) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de cel Sociale Economie van de directie Werkgelegenheidsbeleid van de algemene directie Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in het kader van de verwerking van dossiers inzake erkenning en financiering van sociale ondernemingen voor de socioprofessionele inschakeling van werkzoekenden (.pdf)

  Beraadslaging 19/118 van 02-07-2019

  Mededeling van persoonsgegevens (Dimona en DmfA) door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de Algemene Directie Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van verschillende steunmaatregelen voor de economische ontwikkeling van de ondernemingen. (.pdf)

  Beraadslaging 17/060 van 04-07-2017

  Mededeling van persoonsgegevens afkomstig van Dimona en de DmfA door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan de directie Tewerkstelling en Arbeidsvergunningen van de algemene directie Economie, Tewerkstelling en Onderzoek (DGO6) van de Waalse Overheidsdienst in het kader van de erkenning en de controle van begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling (“structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi”, afgekort S.A.A.C.E.) via de Banque Carrefour d’échange de données en de webtoepassing Dolsis (.pdf)

  Beraadslaging 16/052 van 06-06-2017

  Mededeling van Dimona- en DmfA-persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan de directie Sociale Economie van de algemene directie Economie, Werk en Onderzoek (DGO6) van de Waalse Overheidsdienst met het oog op de erkenning van sociale-economie-initiatieven en de toekenning van subsidies aan inschakelingsbedrijven voor de aanwerving van kwetsbare of uiterst kwetsbare werknemers (.pdf)

  Beraadslaging 15/021 van 05-05-2015

  Mededeling van sociale persoonsgegevens uit de Dimona-gegevensbank aan de dienst van het Kadaster van de non-profittewerkstelling van de Banque Carrefour d'échange de données (BCED) met het oog op het vervullen van zijn opdrachten voor de non-profitsector (.pdf)

  Beraadslaging 06/005 van 17-01-2006

  Mededeling van persoonsgegevens aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – elektronische berichten L850 en L851 (DIMONA-gegevensbank) en L950 (personeelsbestand) (.pdf)

  Beraadslaging 05/046 van 10-10-2005

  Toegang van de gemeenten tot de door de KSZ beheerde kruispuntbankregisters in het kader van de DIMONA-aangifte (.pdf)

  Beraadslaging 05/015 van 05-04-2005

  Raadpleging van de DIMONA-gegevensbank en het personeelsbestand door de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA) (.pdf)

  Beraadslaging 04/035 van 05-10-2004

  Mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) - elektronische berichten A850, L850 en L851 (DIMONA-gegevensbank) en A950 en L950 (personeelsbestand) (.pdf)

  Beraadslaging 02/96 van 27-09-2002

  Mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard, afkomstig van de DIMONA-aangiftes, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) aan diverse instellingen van sociale zekerheid (.pdf)

  Beraadslaging 02/90 van 16-07-2002

  Mededeling aan en raadpleging van de DIMONA-gegevensbank door de Rijksdienst voor Kinderbijslag Werknemers (RKW) en de kinderbijslagkassen (.pdf)

  Beraadslaging 02/73 van 04-06-2002

  Aanvraag tot wijziging van de DIMONA-aangifte - Vermelding van de identificatiegegevens van de werkgever van studenten - Uitbreiding van de machtiging vervat in beraadslaging nr. 98/80 van 1 december 1998 (.pdf)