Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


14 resultaten voor "loopbaanonderbreking"

  Beraadslaging 24/012 van 06-02-2024

  Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan SIGEDIS teneinde aan de persoon die aangemeld is op MyCareer.be zijn mogelijkheden inzake loopbaanonderbreking en tijdskrediet te tonen

  Beraadslaging 14/081 van 06-12-2022

  Mededeling van persoonsgegevens inzake loopbaanonderbreking en tijdskrediet door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan diverse fondsen voor bestaanszekerheid, aan de hand van het elektronisch bericht A014 (.pdf)

  Beraadslaging 20/122 van 05-05-2020

  Mededeling van persoonsgegevens over werkloosheid, loopbaanonderbreking en tijdskrediet door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan het Vlaams Woningfonds voor het uitvoeren van zijn opdrachten inzake het toekennen van sociale leningen en sociale woningen (.pdf)

  Beraadslaging 17/019 van 07-03-2017

  Mededeling van persoonsgegevens door de vzw Sigedis aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) in verband met het beroepsverleden van werknemers die een loopbaanonderbreking of een tijdskrediet vragen. (.pdf)

  Beraadslaging 07/059 van 12-01-2016

  Mededeling van persoonsgegevens inzake loopbaanonderbreking en tijdskrediet door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, aan de hand van het elektronisch bericht A014 – beraadslaging nr. 07/059 van 6 november 2007 – voorstel tot wijziging. (.pdf)

  Beraadslaging 14/015 van 04-02-2014

  Mededeling van persoonsgegevens inzake loopbaanonderbreking en tijdskrediet door de rijksdienst voor arbeidsvoorziening aan Het Sociaal Fonds van het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logist iek, aan de hand van het elektronisch bericht A014 (.pdf)

  Beraadslaging 13/074 van 02-07-2013

  U itwisseling van persoonsgegevens tussen de Belgische en Franse instellingen van sociale zekerheid bevoegd voor het bepalen van het recht op werkloosheidsuitkeringen, gelijkgestelde uitkeringen en uitkeringen ingevolge loopbaanonderbreking of tijdskrediet (.pdf)

  Beraadslaging 09/012 van 03-03-2009

  M ededeling van persoonsgegevens aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming met het oog op het beheer van de dossiers inzake loopbaanonderbreking van het onderwijzend personeel in Vlaanderen (.pdf)

  Beraadslaging 08/049 van 07-10-2008

  Mededeling van persoonsgegevens inzake loopbaanonderbreking en tijdskrediet door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan het Sociaal Fonds van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (elektronisch bericht A014) (.pdf)

  Beraadslaging 07/061 van 06-11-2007

  Mededeling van persoonsgegevens inzake loopbaanonderbreking en tijdskrediet door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan het Fonds voor de Beroepsziekten, aan de hand van het elektronisch bericht A014 (.pdf)

  Beraadslaging 05/048 van 22-11-2005

  Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in het kader van een onderzoek met betrekking tot de impact van een loopbaanonderbreking (.pdf)

  Beraadslaging 05/07 van 08-03-2005

  Onderzoek van de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel aangaande de leefsituatie van personen in het stelsel van loopbaanonderbreking/ tijdskrediet - medewerking van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - advies nr. 04/11 van 3 februari 2004 - vraag om anonieme informatie aangaande de steekproef (.pdf)

  Beraadslaging 05/010 van 08-03-2005

  Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in het kader van een onderzoek met betrekking tot de impact van een loopbaanonderbreking op de werkzaamheidsgraad, het arbeidsvolume en het carriereverloop van betrokkenen (.pdf)

  Beraadslaging 04/049 van 07-12-2004

  Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in het kader van een onderzoek met betrekking tot de impact van een loopbaanonderbreking op de werkzaamheidsgraad, het arbeidsvolume en het carrièreverloop van betrokkenen (.pdf)