Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


8 resultaten voor "werkgeversrepertorium"

  Beraadslaging 11/087 van 08-11-2011

  Mededeling van persoonsgegevens uit het Werkgeversrepertorium door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten aan de inspecteurs en aan het administratief personeel van de Dienst Toezicht op het Welzijn van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (.pdf)

  Beraadslaging 11/086 van 08-11-2011

  Medede ling van persoonsgegevens uit het Werkgeversrepertorium door de Rijksdienst voor sociale zekerheid en door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten aan de Directie voor het Beheer van de Paritaire Comités en aan het administratief personeel van de Algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (.pdf)

  Beraadslaging 11/043 van 07-06-2011

  Mededeling van persoonsgegevens uit het Werkgeversrepertorium door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in het kader van de inzameling van gegevens inzake het woon-w e rkverkeer (.pdf)

  Beraadslaging 09/013 van 03-03-2009

  Raadpleging van het werkgeversrepertorium via de portaalsite van de sociale zekerheid (.pdf)

  Beraadslaging 08/029 van 03-06-2008

  Mededeling aan ACTIRIS van persoonsgegevens uit het werkgeversrepertorium door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (.pdf)

  Beraadslaging 07/039 van 03-07-2007

  Mededeling van persoonsgegevens uit het werkgeversrepertorium in het kader van de toepassing "front office tewerkstelling" (.pdf)

  Beraadslaging 07/023 van 05-06-2007

  Mededeling van persoonsgegevens uit het werkgeversrepertorium door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten aan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (.pdf)

  Beraadslaging 03/54 van 06-05-2003

  Raadpleging van het werkgeversrepertorium via de portaalsite van de sociale zekerheid (.pdf)