A008

Zelfstandigen die onderworpen zijn aan de verhoogde socialezekerheidsbijdrage en het bedrag van de betaalde verhoging.