A023

Attest waaruit blijkt dat de sociaal verzekerde in aanmerking komt voor de forfaitaire tegemoetkoming aan chronisch zieken.