A036

Attest tot bewijs van het statuut van rechthebbende op het leefloon, een equivalent leefloon of een maatschappelijke hulp.