A037,M

Gegevensstroom waarmee de uitbetalingsinstellingen de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid meedelen aan het netwerk van de sociale zekerheid.