A039

Gegevensstroom waarmee de RVA tweemaal per maand alle genomen beslissingen meedeelt aan de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en aan het IBFFP, alsook gegevens voor de actieve begeleiding en opvolging van de werklozen.