A044

De verzekeraars arbeidsongevallen geven via het FAO maandelijks de periode(s) van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door, alsook het (de) percentage(s).