A080

Gegevensstroom waarmee de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en het IBFFP tweemaal per maand aan de RVA gegevens meedelen voor de actieve begeleiding en opvolging van de werklozen.