A090,Z

Gegevensstroom waarmee de RVA via de KSZ de informatie i.v.m. inhoudingen op brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen tijdskrediet meedeelt aan de RSZ / RSZPPO in het kader van het Generatiepact.