A415

Gegevensuitwisseling m.b.t. buitenlands verzekerden ten behoeve van VSB.