A857

Gegevensstroom waarmee de uitgereikte nominatieve controlekaarten voor alle bouwvakkers meegedeeld worden.