A911

Elektronische doorgave aan het RIZIV van gegevens over papieren bijdragebons.