I605

Integratie van een persoon in het personenrepertorium - zowel voorlopig als definitief - voor de betrokken sector met aanduiding van hoedanigheidscode en periode. Inschrijving vindt pas plaats indien de identificatiegegevens overeenstemmen met het INSZ. Dit bericht geldt als standaardbericht.