L609_01

Bericht aan de hand waarvan de inschrijvingen van een INSZ voor andere sectoren dan de aanvragende sector kunnen worden geraadpleegd in het personenrepertorium.