P011

Doorgeven van gegevens m.b.t. loonkost en arbeidsvolume van werkgevers aangesloten bij het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector