P012

Bevestiging van ontvangst van een papieren werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsbewijs.