T101

Rechtzetting van een eerder overgemaakt antwoord op een attest gezondheidszorg voor gepensioneerden.