CareNeedsNotifications

de dienst CareNeedsNotifications is bedoeld om notificaties te verzenden om VSB toe te laten :

  1. het recht op terugbetaling toe te kennen aan personen met een ernstige handicap die aangesloten zijn bij deze Vlaamse zorgverzekering
  2. het basisondersteuningsbudget te betalen aan personen met een handicap jonger dan 26 jaar die recht hebben op een integratietegemoetkoming met minstens 12 punten autonomieverlies