DIMONA_Mutations

de dienst DIMONA_Mutations laat toe de Dimona-mutaties volgens de LDM-standaard (LotDeMessage) door te sturen naar de partners die Dimona-mutaties wensen te ontvangen