LivingWagesNotifications

de dienst LivingWagesNotifications kadert in de uitwisseling van leefloonattesten tussen de OCMW’s en de POD Maatschappelijke Integratie