LivingWagesWithAmount

de dienst LivingWagesNotifications laat toe de wijzigingen (mutaties) in leefloonsituaties mee te delen