MedexOccupationalAccidentService

de dienst MedexOccupationalAccident laat toe om een melding van arbeidsongeval in de overheidssector naar Medex te sturen (meegedeeld aan Fedris door de werkgever via de applicatie PUBLIATO), voor zover het slachtoffer onder de Medex-regelgeving valt