OccupationalAccidentConsultService

de dienst OccupationalAccidentConsultService laat de socialezekerheidsinstellingen toe om de gegevens van Fedris over arbeidsongevallen te raadplegen voor de personen over wie ze een dossier beheren