OccupationalAccidentService

de dienst OccupationalAccidentService laat de uitwisseling van berichten toe om de verzekeringsinstelling (VI) via het NIC op de hoogte te brengen van het bestaan van een arbeidsongeval bij een arbeidsongevallenverzekeraar, evenals alle stappen (periodes van invaliditeit, genezing, enz.) en de arbeidsongevallenverzekeraar te melden dat er subrogatie door een VI is voor de terugbetaling van de uitkeringen en medische kosten