PensionDemand

via de dienst PensionDemand kunnen burgers en ambtenaren (federaal en gemeentelijk)  pensioenaanvragen indienen via het portaal van de sociale zekerheid en ze doorsturen naar de instellingen die bevoegd zijn om ze te behandelen, namelijk de FPD, RSVZ en SIGEDIS