PensionHolidayPay

via de dienst PensionHolidayPay kunnen de FPD en de pensioeninstellingen van de 1ste pijler gegevens uitwisselen m.b.t. het vakantiegeld van gepensioneerden