SelfEmployedContributionVouchers

via de webservice  SelfEmployedContributionVouchers kunnen het NIC en het RIZIV de informatie met betrekking tot de bijdragebonnen van de zelfstandigen bij het RSVZ raadplegen