WaitingRegisterService

de dienst WaitingRegisterService laat de openbare instellingen van sociale zekerheid toe de gegevens van het wachtregister bij het Rijksregister te raadplegen,  meer bepaald met betrekking tot vluchtelingen tijdens hun erkenningsprocedure