Overzicht

Belastingsvoordelen

Algemene informatie

Als inwoner van een bepaalde gemeente of provincie is een burger jaarlijks één of meerdere lokale belastingen verschuldigd, zoals:

 • de provinciebelasting voor gezinnen
 • de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
 • de aanvullende belasting op de personenbelasting

In sommige gevallen zijn er vrijstellingsvoorwaarden van toepassing op deze belastingen. Daardoor kunnen bepaalde gezinnen of personen vrijgesteld worden van een belasting of recht hebben op een vermindering.

Voorbeelden van Vlaamse en/of Brusselse gewestbelastingen waarvoor fiscale voordelen van toepassing zijn:

 • de onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen die jaarlijks verschuldigd is;
 • de verkeersbelasting is jaarlijks verschuldigd voor elk voertuig dat ingeschreven is in het Vlaams Gewest.

Gebruik

Naargelang de persoonlijke situatie van de belastingplichtige kan het bedrag van de personenbelasting en de onroerende voorheffing worden verminderd.

De volgende indicatoren worden in aanmerking genomen via het bericht A800:

 • kind ten laste
 • kind met een handicap
 • volwassene met een handicap

Technische documentatie

A1-berichten

Voorwaarden - Beraadslagingen

Referentieberaadslagingen voor het Vlaams Gewest

 • nr. 098/60 van 13 oktober 1998, gewijzigd op 7 september 2010
 • nr. 02/43 van 2 april 2002
 • nr. 10/064 van 7 september 2010
 • nr. 18/091 van 3 juli 2018
 • nr. 19/018 van 5 februari 2019

Referentieberaadslagingen voor het Brusselse Gewest

 • nr. 00/18 van 1 februari 2000
 • nr. 00/43 van 9 mei 2000
 • nr. 01/47 van 5 juni 2001
 • nr. 04/015 van 8 juni 2004
 • nr. 18/059 van 8 mei 2018
 • nr. 18/091 van 3 juli 2018
 • nr. 19/018 van 5 februari 2019

Referentieberaadslagingen voor de FOD Financiën

 • nr. 04/013 van 8 juni 2004
 • nr. 08/004 van 15 januari 2008
 • nr. 16/059 van 7 juni 2016